Call center +66 (0) 2079-9999
Thonglor Pet Hospital, Open 24 hours
Job Position

เจ้าหน้าที่บริการเทคนิค

Job Description :
 • ให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค
 • การเลือกใช้สินค้าและการนำไปใช้งาน
 • การให้บริการหลังการขาย
Location :

สำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช, กรุงเทพฯ)

Applicant's Qualification :
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน1-2 ปี ด้านเครื่องมือวัดมิติในระบบควบคุมคุณภาพ (QC)
 • มนุษย์สัมพันธ์และทักษะการสื่อสารดี มีจิตใจให้บริการ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ (พร้อมมีใบขับขี่) สามารถออกนอกสถานที่ได้
Job Position

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Job Description :
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Mauris eget libero cursus, condimentum sapien in,
 • venenatis ligula. Don ec sit amet neque sem.
 • Praesent feugiat egestas pharetra. Praes ent id nisl at dolor interdum faucibus
Location :

สำนักงานใหญ่ (อ่อนนุช, กรุงเทพฯ)

Applicant's Qualification :
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
 • Mauris eget libero cursus, condimentum sapien in, 
 • venenatis ligula. Don ec sit amet neque sem. 
 • Praesent feugiat egestas pharetra. Praes ent id nisl at dolor interdum faucibus