Thonglor Pet Hospital, Open 24 hours
  • สาขา สิรินธร-ปิ่นเกล้า
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ

สาขา สิรินธร-ปิ่นเกล้า

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อสาขาสิรินธร-ปิ่นเกล้า ตั้งอยู่บนถนนสิรินธร-ปิ่นเกล้า เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2549 ประกอบด้วย อาคารสูง 6 ชั้น พร้อมด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน บริการตลอด 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ

สาขา ศรีนครินทร์

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อสาขา ศรีนครินทร์ ตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ ด้วยอาคารสูง 5 ชั้น พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สามารถให้ข้อมูลได้อย่างแม่นยำ

  • สาขา ศรีนครินทร์
  • สาขา รังสิต
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ

สาขา รังสิต

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อสาขารังสิต ตั้งอยู่ใกล้ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ให้บริการการรักษาอย่างครบครันตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งกระบวนการวินิจฉัยที่แม่นยำด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน