นัดหมาย ค้นหาแพทย์ ติดต่อเรา

สุนัขขาหลังไม่มีแรง รักษาได้

สุนัข 17 กันยายน 2565 381 Views

       หากคุณสังเกตได้ว่าสุนัขขาหลังไม่มีแรง โดยเฉพาะสุนัขพันธุ์ใหญ่ หากเขามีอาการลุกและนั่งได้ลำบาก ขากะเผลกเวลาเดิน ไม่ชอบเดินเหมือนแต่ก่อน อาการเหล่านี้อาจเกิดจากข้อสะโพกเสื่อม

ข้อสะโพกเสื่อมในสุนัขพันธุ์ใหญ่

       ข้อสะโพกเสื่อมในสุนัข มีปัจจัยโน้มนำหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม อาหาร การเกิดข้อสะโพกเสื่อมมักเกิดจากความล้มเหลวในการสร้างหัวกระดูกขาหลัง (femoral head and neck) เข้ากับข้อสะโพก (acetabulum) ไม่สมดุลกัน ทำให้ข้อสะโพกที่สร้างขึ้นมีลักษณะไม่แข็งแรงและอาจทำให้เกิดกระดูกและข้อบริเวณนั้นเกิดการอักเสบ (osteoarthritis) จนสุนัขขาหลังไม่มีแรง ซึ่งลักษณะเหล่านี้ยังสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกได้อีกด้วย

สาเหตุของการเกิดข้อสะโพกเสื่อม

       การเลี้ยงบนพื้นลื่น เช่นพื้นกระเบื้อง หรือหินอ่อน จะทำให้สุนัขลื่นได้ง่ายเกิดการบาดเจ็บของข้อสะโพกได้ หรือการเลื้ยงไว้ในบ้านที่ไม่มีบริเวณให้ออกกำลังกาย จนมวลกล้ามเนื้อเล็กลีบ ทำให้สุนัขขาหลังไม่มีแรงได้ หรือแม้แต่การควบคุมอาหารในลูกสุนัขพันธุ์ใหญ่ ก็อาจเป้นสาเหตุทำให้ได้รับสารอาหารไม่สมดุล จนเกิดปัญหาของโครงสร้างร่างกายได้

อาการของสุนัขที่มีปัญหาข้อสะโพกเสื่อม

       สุนัขขาหลังไม่มีแรง มีอาการลุกนั่งลำบาก ไม่อยากยืนหรือเดินนานๆ เนื่องจากมีอาการเจ็บปวดบริเวณข้อสะโพก เดินกะเผลก กล้ามเนื้อลีบ ยืนย่อขา หรือบางตัวไม่สามารถลุกเดินได้

การรักษาและแนวทางแก้ไข

       สามารถรักษาได้โดยการผ่าตัดในบางกรณี หรืออาจใช้ การรักษาทางยา ร่วมกับการกายภาพบำบัด โดยให้ยาลดปวด ร่วมกับยาบำรุงข้อ ที่มีส่วนผสมของ glucosamine (เป็นสารตัวหนึ่ง ที่พบได้ตามกระดูกอ่อนทั่วไป หน้าที่หลักของมันคือเป็นสารตั้งต้นในการสร้างโปรทีน ที่ทำหน้าที่สร้างกระดูกอ่อน) และ chondroitin sulfate (มีผลดีในการเสริมสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนบริเวณข้อ และช่วยให้บริเวณข้อมีการยืดหยุ่นได้ดี)

       การทำกายภาพบำบัดจะช่วยลดอาการที่สุนัขขาหลังไม่มีแรง โดยใช้วิธีการกระตุ้นไฟฟ้า การนวดอัลตราซาวด์ หรือการเลเซอร์ลดความเจ็บปวด ร่วมกับการออกกำลังกายให้ข้อเคลื่อนไหวได้ตามปกติ ฝึกลุกนั่ง เดินสายพานในน้ำเพื่อเพิ่มมวล และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การรักษาและแนวทางแก้ไข สามารถรักษาได้โดยการผ่าตัดในบางกรณี หรืออาจใช้ การรักษาทางยา ร่วมกับการกายภาพบำบัด โดยให้ยาลดปวด ร่วมกับยาบำรุงข้อ ที่มีส่วนผสมของ glucosamine (เป็นสารตัวหนึ่ง ที่พบได้ตามกระดูกอ่อนทั่วไป หน้าที่หลักของมันคือเป็นสารตั้งต้นในการสร้างโปรทีน ที่ทำหน้าที่สร้างกระดูกอ่อน) และ chondroitin sulfate (มีผลดีในการเสริมสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนบริเวณข้อ และช่วยให้บริเวณข้อมีการยืดหยุ่นได้ดี)การกายภาพบำบัดจะมีวิธีการรักษา โดยการกระตุ้นไฟฟ้า การนวดอัลตราซาวด์ หรือการเลเซอร์ลดความเจ็บปวด ร่วมกับการออกกำลังกายให้ข้อเคลื่อนไหวได้ตามปกติ ฝึกลุกนั่ง เดินสายพานในน้ำเพื่อเพิ่มมวล และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

ข้อดีของการรักษาโดยการกายภาพบำบัด

       คือ เป็นวิธีที่มีผลข้างเคียงน้อย สัตว์ทุกวัยสามารถเข้ารับการรักษาได้ สารถลดความเจ็บปวดได้ดี และค่อยๆลดปริมาณการกินยาลดปวดได้ สุนัขกลับมาเดินได้ดีอีกครั้งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


สพ.ญ.อรจิรา จริงจิตร

Powered by Froala Editor