Thonglor Pet Hospital, Open 24 hours

การตรวจสุขภาพในสุนัขและแมว (Health Check-up Program)

20 / Sep / 2020 - 31 / Dec / 2020

ไม่ต้องรอให้น้องป่วย ก็พามาหาหมอได้
เพราะสัตว์เลี้ยงของคุณ ไม่อาจบอกคุณได้ว่า เขามีความผิดปกติในร่างกายเกิดขึ้นและเมื่อคุณพบว่าเขาป่วยก็อาจจะ...สายเกินไป และไม่สามารถรักษาให้หายได้ เช่นโรคมะเร็ง โรคไตวาย โรคพยาธิหนอนหัวใจระยะสุดท้าย และโรคหัวใจ ล้มเหลว เป็นต้น จะดีกว่าไหม ถ้าเขามีสุขภาพดีอยู่กับคุณไปนานนาน
 
 
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อตระหนักถึงความรักและ ห่วงใยที่คุณมีต่อเขา จึงจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพ สำหรับสัตว์เลี้ยงขึ้น เพื่อมั่นใจว่าสัตว์เลี้ยงของคุณไม่มี โรคร้ายแอบแฝงอยู่ และหากมีอาจทำการรักษาได้ทันท่วงที โดยโปรแกรมตรวจสุขภาพนี้จัดขึ้นเพื่อคำนึงถึงความเหมาะสม ของสัตว์เลี้ยงในแต่ละช่วงอายุ เป็นสำคัญ

โปรแกรมการตรวจสุขภาพในสัตว์เลี้ยง
(โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสัตว์เลี้ยงแต่ละตัว)

Cilck to Call
หมายเหตุ
1. แพ็กเกจนี้สำหรับการตรวจเช็คสุขภาพแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น
2. ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล และ VAT แล้ว
3. ในกรณีที่ไม่สามารถเก็บปัสสาวะในวันที่ตรวจสุขภาพได้ สามารถเก็บปัสสาวะมาตรวจภายหลังได้ ภายใน 14 วันหลังตรวจสุขภาพ
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Related Post

Thonglor Smile Wellness Plan โปรแกรมดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง
Thonglor Smile Wellness Plan โปรแกรมดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง วัคซีนลูกสุนัข วัคซีนลูกแมว วัคซีนประจำปี ตรวจเลือด ถ่ายพยาธิ กำจัดเห็บหมัด ไรขี้เรื้อน ไรในหู ป้องกันพยาธิหนอนหัวใจ พบสัตวแพทย์เพื่อสุขภาพ บีบต่อม เช็ดหู ตัดเล็บ ปรึกษาปัญหาสุขภาพทั่วไป
Welcome Back! พร้อมมากแม่ เตรียมนับถอยหลัง เปิดบริการอาบน้ำ-ตัดขน สระว่ายน้ำ และสนามหญ้า
Welcome Back! พร้อมมากแม่
เตรียมนับถอยหลัง เปิดบริการอาบน้ำ-ตัดขน สระว่ายน้ำ และสนามหญ้า วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 นี้!! เฉพาะจองล่วงหน้า เท่านั้น
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัด Advanced Surgery Center (ASC)
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัด (Advanced Surgery Center)โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ครอบคลุมในการดูแล รักษา ลูกรักสี่ขาของคุณอย่างเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานระดับสากล