Thonglor Pet Hospital, Open 24 hours
Pet Health Care

ศูนย์รักษาโรคทั่วไปและอายุรกรรม

Pet Health Care

สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-079-9999 หรือ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ทุกสาขา

01 Concept

ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ให้บริการตรวจวินิจฉัยสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาสุขภาพทั่วไป สัตว์เลี้ยงที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรัง รวมถึงความเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยงที่มีความซับซ้อนของโรค โดยทีมสัตวแพทย์ด้านอายุรกรรมในทุกสาขา ที่พร้อมให้คำปรึกษาและตรวจรักษาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีทางการสัตวแพทย์ที่มีมาตรฐาน ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ให้บริการตรวจวินิจฉัยเพื่อรักษาโรคทางด้านอายุรกรรมทุกสาขา อาทิ

03 Instruments