นัดหมาย ค้นหาแพทย์ ติดต่อเรา

อันตรายจากโรคช่องปากและฟัน

โรคและการรักษา 17 กันยายน 2565 72 Views

       ฟันของสัตว์เลี้ยงก็เหมือนฟันของคนเรา ที่ต้องได้รับการดูแล อย่างสม่ำเสมอ เพราะ ถ้าหมาและน้องแมวมีปัญหาด้านสุขภาพช่องปากและฟันอาจจทำให้เกิดโรคต่างๆที่ตามมา สิ่งที่อาจเกิดจากปัญหาสุขภาพช่องปากและฟัน

 • น้องไม่ยอมทานอาหาร ทำให้ร่างกายอ่อนแอได้
 • โรคเหงือกอักเสบ เป็นการอักเสบบริเวณขอบเหงือก
 • โรคปริทันต์ เป็นการอักเสบของเหงือก เอ็นยึดปริทันต์ เคลือบฟัน และกระดูกเบ้าฟัน
 • การเกิดคราบจุลินทรีย์ (Plaque) มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่สามารถกำจัดออกไปได้ด้วยการแปรงฟัน
 • คราบหินปูน (Tartar, Calculus) ไม่สามารถทำความสะอาดได้ด้วยการแปรงฟัน ต้องทำการรักษาโดยการขูดหินปูนที่คลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์เท่านั้น

       โรคในช่องปากซึ่งพบได้บ่อยที่สุดและเป็นปัญหา ก็คือ การเกิดหินปูนตามขอบฟัน ซึ่งสามารถทำให้เกิดการระคายเคืองของเหงือกรอบฐานของฟัน หากปล่อยทิ้งไว้นาน ๆ จะเกิดการติดเชื้อ ส่งผลให้เหงือกอักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ และเจ็บคอ

       รพ.สัตว์ทองหล่อ จึงตระหนัก ถึงปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากของฟันสัตว์เลี้ยง ที่เป็นผลจากการละเลยการดูแลรักษาความสะอาดในช่องปากและฟัน ในที่สุดก่อให้เกิดคราบหินปูนเกาะติดตามฟัน นำไปสู่สภาวะเหงือกอักเสบและติดเชื้อโรครุนแรงและสามารถลุกลามเข้ากระแสเลือดไปยังหัวใจ ตับ หรือไต ทำให้การทำงานของอวัยวะดังกล่าวบกพร่องในที่สุด จึงได้มี โครงการตรวจ 49 บาท เพื่อร่วมทำบุญกับมูลนิธิดวงแก้ว และช่วยให้เจ้าของสามารถทราบถึงสุขภาพช่องปากและฟันของสัตว์เลี้ยง เพื่อจะได้ป้องกันและรักษาได้ทันเวลาก่อนที่ จะเกิดโรคต่างๆตามมา

รายการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน โครงการตรวจฟัน 49 บาท

 • ตรวจการขึ้นของฟันแท้
 • ตรวจดูการหลุดของฟันน้ำนมตามช่วงวัย
 • ตรวจดูหินปูนและคราบหินปูน
 • ตรวจดูเนื้องอกในช่องปาก
 • ตรวจดูความผิดในช่องปากอื่นๆ
 • แปรงฟันให้สัตว์เลี้ยง

ทำการเขียนผลการตรวจลงใน Dental Record เพื่อใช้ในการนำไปรักษาและทำการดูแลต่อไป

Powered by Froala Editor