google-site-verification=Ue_nPLhfjeHCSa9_1_r2L5JRAYZsO0fTakO4vrfxp5s
Thonglor Pet Hospital, Open 24 hours

โปรแกรมผ่าสะบ้าเคลื่อน - ศูนย์กระดูกและข้อ (Orthopedic Center)

24 / Jul / 2021
 
ศูนย์กระดูกและข้อ (Orthopedic Center)
 
    ศูนย์กระดูกและข้อ ให้บริการตรวจรักษาสัตว์ป่วยที่มีความผิดปกติด้านกระดูก ข้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท และกล้ามเนื้อทุกชนิด โดยทีมสัตวแพทย์ที่มีความชำนาญการ ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจหาความผิดปกติของกระดูกและข้อด้วยเครื่องมืออันทันสมัย รวมไปถึงการผ่าตัดเพื่อรักษาและลดปวด ให้ข้อต่อกลับมาทำงานได้ ตลอดจนการดูแลกายภาพหลังผ่าตัดอย่างใกล้ชิด เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อให้กลับมาทำงาน และกระดูกสามารถเชื่อมต่อได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด
 
 Cilck to Call

Related Post

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ตรวจรักษาครบวงจร เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเปิด 24 ชม. เพราะเรารู้ว่าเค้าสำคัญ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเปิดให้บริการเพื่อคุณและสัตว์เลี้ยงของคุณ โดยเปิดเฉพาะส่วนการรักษาและเพ็ทช็อปเท่านั้น*
สู้โควิด-19 ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน เคียงข้างคุณและสัตว์เลี้ยงแสนรัก 24 ชม.
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อบริการให้คำปรึกษาเบื้องต้น (Online Consult) ไม่มีค่าใช้จ่าย, Pet Taxi ไม่คิดค่าบริการ* และยกเว้นค่าห้องพัก ICU และ CCU ในคืนแรก