Thonglor Pet Hospital, Open 24 hours
Pet Health Care

คลินิกติดเชื้อ

Pet Health Care

สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-079-9999 หรือ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ทุกสาขา

01 Concept

คลินิกอายุรกรรมมีการบริการให้คำปรึกษาในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อที่ซับซ้อนทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง ทั้งในสุนัขและแมว 


- โรคติดเชื้อไวรัส เช่น ไข้หัดสุนัข ไข้หัดแมว ลำไส้อักเสบในสุนัข หวัดแมว ตับอักเสบ ช่องท้องอักเสบติดต่อ ในแมว เอดส์แมว มะเร็งเม็ดโลหิตขาวในแมวที่เกิดจากไวรัส 


- โรคติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคปอดอักเสบในแมว โรคปอดอักเสบในสุนัข โรคฉี่หนู 


- โรคติดเชื้อรา เช่น กลาก 


- โรคติดเชื้อโปรโตซัว เช่น โรคบิด รวมถึงยังมีบริการดูแลสัตว์ป่วยไข้ในกรณีสัตว์ป่วยจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง แบบผู้ป่วยไข้ใน แยกห้องเฉพาะตามโรค โดยพยาบาลผู้มีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ และใส่ใจต่อสวัสดิภาพของสัตว์ป่วยคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง   

03 Instruments