นัดหมาย ค้นหาแพทย์ ติดต่อเรา

สาขา พระราม 5

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อสาขาพระราม 5 ตั้งอยู่บนถนนนครอินท์ เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2563 พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และให้บริการได้อย่างครบครัน ทั้งด้านการตรวจรักษา บริการผู้ป่วยใน บริการฝากเลี้ยง อาบน้ำตัดขน อีกทั้ง ยังมีร้านค้าสัตว์เลี้ยงและบริการนอกสถานที่โดยบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความพร้อม สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็ว

31/7 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขุนกอง
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

+662-079-9990


แพทย์ประจำสาขา