นัดหมาย ค้นหาแพทย์ ติดต่อเรา

ศูนย์รังสีวินิจฉัยและอัลตร้าซาวด์

การรักษาให้สัตว์เลี้ยงหายจากโรคภัยได้นั้นต้องเกิดจากการวินิจฉัยจากทีมแพทย์ที่ดีและวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง ในปัจจุบันการวินิจฉัยด้วยการเอกซเรย์ (x-ray) เอกซเรย์ 3 มิติ (CT SCAN) และ อัลตราซาวด์ (Ultrasound) ถือว่าเป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและมีประโยชน์อย่างมาก

Powered by Froala Editor

การรักษา

เครื่องมือ

img-tool
เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล
img-tool
เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปี
img-tool
เครื่องซีทีแสกน
img-tool
เครื่องอัลตราซาวด์
img-tool
เครื่องเอกซเรย์เอนโดโอโรสโคปี

แพทย์ประจำศูนย์และคลินิก

บทความ