นัดหมาย ค้นหาแพทย์ ติดต่อเรา

คลินิกเนื้องอกและมะเร็ง

คลินิกเนื้องอกและมะเร็ง โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ มีทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวินิจฉัยและดูแลเรื่องเนื้องอกและมะเร็ง โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัยมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การตรวจวินิจฉัยด้วยเซลล์วิทยา (Cytology technique)  ,การตรวจวินิจฉัยด้วยการตัดชิ้นเนื้อ (Biopsy technique)  , เอกซเรย์ (X-ray ) ,เอกซเรย์ 3 มิติ (CT scan) และ การทำอัลตราซาวด์ (Ultrasound machine) 

สำหรับการรักษาจะขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้องงอกและมะเร็ง ซึ่งสามารถทำการรักษาได้หลายวิธี ได้แก่ เคมีรักษา (Chemotherapy) , รักษาด้วยการผ่าตัด (Surgery) และแพทย์แผนทางเลือก (Alternative medicine)

Powered by Froala Editor

เครื่องมือ

img-tool
เครื่องอัลตราซาวด์

แพทย์ประจำศูนย์และคลินิก

บทความ