นัดหมาย ค้นหาแพทย์ ติดต่อเรา

Telemedicine service

ให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงด้วยการให้คำปรึกษาหรือแนะนำแนวทางการจัดการ การรักษาเบื้องต้น และสั่งจ่ายยาโดยสัตวแพทย์ ด้วยการสื่อสารทางไกลทางระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ซึ่งช่วยให้สัตว์แพทย์สามารถเห็นอาการ รอยโรค หรือพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงได้แบบ Real-time โดยที่เจ้าของไม่ต้องพาสัตว์เลี้ยงเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาล

ตัวอย่างอาการที่ให้บริการ ได้แก่ อาการป่วยทั่วไปที่ไม่รุนแรง เช่น ซึม เบื่ออาหาร อาเจียนหรือท้องเสียเฉียบพลัน ไอ จาม มีน้ำมูกใส น้ำตาไหลเยอะ คันเกาตามผิวหนัง สะบัดหู เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษาโดยสัตว์แพทย์ประจำศูนย์และคลินิกต่างๆ  โรคผิวหนัง โรคตา โรคหัวใจ โรคช่องปากและฟัน และโรคทางพฤติกรรม 


ทั้งนี้การบริการการแพทย์ทางไกล เป็นไปในกรอบจำกัดตามข้อมูลที่สัตว์แพทย์ได้รับจากเจ้าของสัตว์และการสังเกตุอาการสัตว์เลี้ยงเบื้องต้นผ่านการสื่อสารทางไกลเท่านั้น โดยสัตว์แพทย์ที่ให้บริการไม่มีโอกาสตรวจร่างกายของสัตว์เลี้ยงแบบตัวต่อตัว และไม่ได้ทำการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาวินิจฉัยโรค ทำให้การบริการนี้จะไม่ถือเป็นการวินิจฉัยทางการสัตว์แพทย์ และไม่สามารถให้บริการในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ต้องการการรักษาเร่งด่วน  ดังนั้นหากสัตว์เลี้ยงต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือต้องการการรักษาแบบเร่งด่วนกรุณานำสัตว์เลี้ยงมาพบสัตวแพทย์ที่โรงพยาบาล 

ในกรณีที่ท่านไม่มั่นใจว่าสัตว์เลี้ยงของท่านมีอาการฉุกเฉินที่ต้องรีบพามาพบสัตว์แพทย์ที่โรงพยาบาลหรือไม่ สามารถคลิกเพื่อทำแบบสอบถามหรือติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่


ขั้นตอนการให้บริการ

1. ศึกษารายละเอียดของบริการการแพทย์ทางไกลและยอมรับข้อตกลงก่อนเข้ารับบริการ

2. ทำนัดก่อนเข้ารับบริการ โดยท่านสามารถทำนัดด้วยตนเองโดยกรอกข้อมูลของสัตว์เลี้ยงรวมถึงอาการเบื้องต้นผ่านช่องทางเวปไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ หรือติดต่อทำนัดผ่านช่องทาง call center เบอร์ 02-079-9999

3. รอรับ link VDO conference 

4. เข้ารับบริการตามวันและเวลาที่ได้ทำการนัดหมาย

5. ชำระเงินค่าบริการ หรือค่ายาหากมีการสั่งจ่ายา

6. สัตว์แพทย์ออกใบสรุปคำแนะนำทางการแพทย์ (เอกสารดังกล่าวไม่ใช่ใบรับรองแพทย์ หากต้องการใบรับรองแพทย์ กรุณาพาสัตว์เลี้ยงเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเท่านั้น) 

แพทย์ประจำศูนย์และคลินิก

บทความ

การรักษาของเรา