นัดหมาย ค้นหาแพทย์ ติดต่อเรา

สิรินธร-ปิ่นเกล้า

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อสาขาสิรินธร-ปิ่นเกล้า ตั้งอยู่บนถนนสิรินธร-ปิ่นเกล้า เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2549 ประกอบด้วย อาคารสูง 6 ชั้น พร้อมด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน บริการตลอด 24 ชั่วโมง

493 ถนนสิรินทร แขวงบางบำหรุ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Powered by Froala Editor


แพทย์ประจำสาขา