นัดหมาย ค้นหาแพทย์ ติดต่อเรา

ศูนย์โรคอายุรกรรม

คลินิกอายุรกรรมมีการบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาสัตว์ป่วย ที่มีภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ ภาวะโรคเบาหวาน และโรคต่อมไร้ท่ออื่นๆ เช่น ความผิดปกติของ ต่อมหมวกไต พาราไทรอยด์และต่อมใต้สมอง

ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน เช่น โภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารสำหรับสัตว์ป่วยเบาหวาน การประเมินภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังจากโรคเบาหวาน เช่น ภาวะเบาหวานขึ้นเลนส์ตา ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท และภาวะแทรกซ้อนทางไต โดยอายุรศาสตร์สัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ 

บริการดูแลสัตว์ป่วยไข้ในกรณีสัตว์ป่วยจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยพยาบาลผู้มีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ และใส่ใจต่อสวัสดิภาพของสัตว์ป่วยคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

เครื่องมือ

img-tool
ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ที4
img-tool
ตรวจฮอร์โมนคอลติซอล

แพทย์ประจำศูนย์และคลินิก

บทความ

การรักษาของเรา