นัดหมาย ค้นหาแพทย์ ติดต่อเรา

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

ปัจจุบันโรคหัวใจเป็นโรคที่พบมากขึ้นในสัตว์เลี้ยง คลินิกหัวใจโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ มีเครื่องมือครบครันในการตรวจวินิจฉัยภาวะผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด ทั้งนี้ การตรวจรักษายังดำเนินการโดยสัตวแพทย์ผู้มีความชำนาญโดยเฉพาะ เพื่ออายุที่ยืนยาวของสัตว์เลี้ยงที่ท่านรัก

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

การรักษา

แพทย์ประจำศูนย์และคลินิก

บทความ