นัดหมาย ค้นหาแพทย์ ติดต่อเรา

คลินิกฉุกเฉิน-อุบัติเหตุ

คลินิกฉุกเฉินให้บริการดูแลรักษาสัตว์ป่วยฉุกเฉินอาการหนัก และสัตว์ป่วยประสบอุบัติเหตุด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ครบครัน ทันสมัย พร้อมด้วยสัตวแพทย์และพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่การปฐมพยาบาล การรักษาเบื้องต้น ไปจนถึงการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก จนสัตว์ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติ 

อีกทั้งทีมศัลยสัตวแพทย์ และ วิสัญญีสัตวแพทย์วางยาสลบพร้อมให้บริการเมื่อเรียกหา (On Call) ตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่ต้องมีการผ่าตัดฉุกเฉินเร่งด่วน เช่น การผ่าคลอดฉุกเฉิน เป็นต้น

Powered by Froala Editor

เครื่องมือ

img-tool
เครื่องเอกซเรย์เอนโดโอโรสโคปี้

แพทย์ประจำศูนย์และคลินิก

บทความ

การรักษาของเรา