นัดหมาย ค้นหาแพทย์ ติดต่อเรา

ศูนย์ศัลยกรรมและวิสัญญี

ศูนย์ศัลยกรรมและวิสัญญีโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ให้บริการการตรวจวินิจฉัยสภาวะที่ต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติ หรือเพื่อป้องกันการเกิดโรค ทั้งนี้มุ่งเน้นเพื่อการดูแล รักษาและฟื้นฟูสัตว์ป่วย ทั้งในสภาวะทั่วไปและสภาวะฉุกเฉิน รวมถึงใช้การวางยาสลบสัตว์โดยวิธีดมยาสลบภายใต้เครื่องมือที่มีมาตรฐาน และการตรวจติดตามสัญญาชีพต่างๆ อย่างใกล้ชิดตลอดการวางยาสลบ โดยทีมสัตวแพทย์ผู้มีความพร้อม ทำให้การผ่าตัด และวางยาสลบสัตว์เป็นไปอย่างปลอดภัยและไม่น่ากลัวอย่างที่คิด แม้ในสัตว์สูงอายุที่มีปัญหาความผิดปกติของโรคหัวใจ ทางเดินหายใจ หรือโรคประจำตัวอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการวางแผนควบคุมความเจ็บปวดให้สัตว์ก่อน ระหว่างและหลังการวางยาสลบและผ่าตัด เพื่อคุณภาพชีวิตและผลการรักษาที่ดีของสัตว์เลี้ยงของคุณ

Powered by Froala Editor

การรักษา

เครื่องมือ

img-tool
เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล
img-tool
Anesthesia

แพทย์ประจำศูนย์และคลินิก

บทความ