นัดหมาย ค้นหาแพทย์ ติดต่อเรา
join us

ร่วมงานกับเรา

 • เจ้าหน้าที่ FRONT (1 ตำแหน่ง)

  โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาเชียงใหม่

  หน้าที่

  1. ต้อนรับลูกค้า
  2. ลงทะเบียน
  3. จัดยาตามใบสั่งแพทย์
  4. ประเมินค่ารักษาพยาบาล


  คุณสมบัติ

  1. ไม่จำกัดเพศ
  2. วุฒิปวส.ขึ้นไป
  3. รักงานบริการ รักสัตว์
  4. สะดวกทำงานเป็นกะ
  5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี


  สวัสดิการ

  1. มี OT/Incentive/ค่า LEVEL
  2. ประกันสังคม/ประกันอุบัติเหตุ
  3. ตรวจสุขภาพประจำปี
  4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  5. เงินกู้ฉุกเฉิน/เงินช่วยเหลือต่างๆ
  6. สวัสดิการวันหยุด วันลา / BONUS
  7. ท่องเที่ยวประจำปี
  8. ชุดพนักงาน


  Powered by Froala Editor

 • เจ้าหน้าที่ GROOMING (อาบน้ำ-ตัดขนสัตว์เลี้ยง) (1 ตำแหน่ง)

  โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาเชียงใหม่

  หน้าที่
   GROOMING (อาบน้ำ-ตัดขนสัตว์เลี้ยง)

  คุณสมบัติ

  1. ไม่จำกัดเพศ
  2. วุฒิปวส.ขึ้นไป
  3. รักงานบริการ รักสัตว์
  4. สะดวกทำงานเป็นกะ
  5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี


  สวัสดิการ

  1. มี OT/Incentive/ค่า LEVEL
  2. ประกันสังคม/ประกันอุบัติเหตุ
  3. ตรวจสุขภาพประจำปี
  4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  5. เงินกู้ฉุกเฉิน/เงินช่วยเหลือต่างๆ
  6. สวัสดิการวันหยุด วันลา / BONUS
  7. ท่องเที่ยวประจำปี
  8. ชุดพนักงาน

  Powered by Froala Editor

 • เจ้าหน้าที่ ขับรถ PET-TAXI (ขับรถรับ-ส่งสัตว์เลี้ยง) (1 ตำแหน่ง)

  โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาศรีนครินทร์

  หน้าที่
  ขับรถ PET-TAXI (ขับรถรับ-ส่งสัตว์เลี้ยง)

  คุณสมบัติ

  1. ไม่จำกัดเพศ
  2. วุฒิปวส.ขึ้นไป
  3. รักงานบริการ รักสัตว์
  4. สะดวกทำงานเป็นกะ
  5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี


  สวัสดิการ

  1. มี OT/Incentive/ค่า LEVEL
  2. ประกันสังคม/ประกันอุบัติเหตุ
  3. ตรวจสุขภาพประจำปี
  4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  5. เงินกู้ฉุกเฉิน/เงินช่วยเหลือต่างๆ
  6. สวัสดิการวันหยุด วันลา / BONUS
  7. ท่องเที่ยวประจำปี
  8. ชุดพนักงาน

  Powered by Froala Editor

  Powered by Froala Editor