นัดหมาย ค้นหาแพทย์ ติดต่อเรา

คลินิกรักษาโรคทั่วไป

ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ให้บริการตรวจวินิจฉัยสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาสุขภาพทั่วไป สัตว์เลี้ยงที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรัง รวมถึงความเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยงที่มีความซับซ้อนของโรค โดยทีมสัตวแพทย์ด้านอายุรกรรมในทุกสาขา ที่พร้อมให้คำปรึกษาและตรวจรักษาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีทางการสัตวแพทย์ที่มีมาตรฐาน 

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

เครื่องมือ

img-tool
กล้องจุลทรรศน์
img-tool
เครื่องแปลผลชุดตรวจ
img-tool
ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ที4
img-tool
ตรวจฮอร์โมนคอลติซอล
img-tool
ตรวจเชื้อไวรัสโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบและช่องอกอักเสบ
img-tool
ชุดตรวจตับอ่อนอักเสบในสุนัข
img-tool
ชุดตรวจพยาธิหนอนหัวใจ
img-tool
ชุดตรวจไข้หัดสุนัข
img-tool
ชุดตรวจตับอ่อนอักเสบในแมว
img-tool
ตรวจเชื้อเลปโตสไปโรซิส
img-tool
ตรวจกรดน้ำดี
img-tool
ตรวจกรุ๊ปเลือดแมว
img-tool
ตรวจกรุ๊ปเลือดสุนัข
img-tool
ตรวจวินิจฉัยโรคไตในระยะแรกเริ่ม
img-tool
เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปี
img-tool
เครื่องซีทีสแกน

แพทย์ประจำศูนย์และคลินิก

บทความ