นัดหมาย ค้นหาแพทย์ ติดต่อเรา

จุดบริการส่งสัตว์เลี้ยงไปต่างประเทศ

เป็นเวลามากกว่า10ปีที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้ช่วยจัดเตรียมเอกสารและดูแลความพร้อมของสัตว์เลี้ยงเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการย้ายตามเจ้าของหรือเพื่อการท่องเที่ยว เราจึงมีประสบการณ์ ความรู้และความชำนาญในการเตรียมตัวสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นประเทศในเขตยุโรป(EU) ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อเมริกาและอื่นๆ เนื่องจากแต่ละประเทศมีกฎเกณฑ์การนำเข้าสัตว์เลี้ยงแตกต่างกัน เราพร้อมให้บริการ

Powered by Froala Editor

การรักษา

เครื่องมือ

แพทย์ประจำศูนย์และคลินิก

บทความ

การรักษาของเรา