นัดหมาย ค้นหาแพทย์ ติดต่อเรา

The Exotique

บริการรักษาสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ (Exotic pets)

เปิดให้บริการรักษาสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ กระต่าย หนู กระรอก ปลา นก เต่า สัตว์เลื้อยคลาน  คลินิกกระต่ายและสัตว์ฟันแทะ  คลินิกสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษและสัตว์ป่า คลินิกฝังเข็มและสัตวแพทย์ทางเลือก คลินิกโรคตาสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ หน่วยศัลยกรรมสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

The Exotique ตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ พระราม 9 พื้นที่นั่งรอตรวจสำหรับ สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ โดยเฉพาะ

บริการตรวจสุขภาพทั่วไปสัตว์เลี้ยง  Exotic pets

 • ฉีดวัคซีน
 • ถ่ายพยาธิ
 • ป้องกันปรสิตภายนอก
 • ฝังไมโครชิพ

บริการคลินิกพิเศษสัตว์เลี้ยง   Exotic pets

 • คลินิกฉุกเฉิน
 • คลินิกโรคตา
 • คลินิกช่องปากและฟัน
 • คลินิกแพทย์ทางเลือกแผนจีน
 • ศูนย์วินิจฉัยภาพทางรังสี
 • ผ่าตัดสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ
 • ถ่ายเลือดสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ
 • ฝังเข็ม กายภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

บริการฝากเลี้ยงสัตว์เลี้ยง  Exotic pets

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

แพทย์ประจำศูนย์และคลินิก

บทความ