นัดหมาย ค้นหาแพทย์ ติดต่อเรา

คลินิกติดเชื้อ

คลินิกอายุรกรรมมีการบริการให้คำปรึกษาในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อที่ซับซ้อนทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง ทั้งในสุนัขและแมว

- โรคติดเชื้อไวรัส เช่น ไข้หัดสุนัข ไข้หัดแมว ลำไส้อักเสบในสุนัข หวัดแมว ตับอักเสบ ช่องท้องอักเสบติดต่อ ในแมว เอดส์แมว มะเร็งเม็ดโลหิตขาวในแมวที่เกิดจากไวรัส

- โรคติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคปอดอักเสบในแมว โรคปอดอักเสบในสุนัข โรคฉี่หนู

- โรคติดเชื้อรา เช่น กลาก

- โรคติดเชื้อโปรโตซัว เช่น โรคบิด รวมถึงยังมีบริการดูแลสัตว์ป่วยไข้ในกรณีสัตว์ป่วยจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง แบบผู้ป่วยไข้ใน แยกห้องเฉพาะตามโรค โดยพยาบาลผู้มีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ และใส่ใจต่อสวัสดิภาพของสัตว์ป่วยคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

Powered by Froala Editor

แพทย์ประจำศูนย์และคลินิก

บทความ