Call center +66 (0) 2079-9999
Thonglor Pet Hospital, Open 24 hours
ห้องพักสัตว์เลี้ยง

ห้องพักสัตว์เลี้ยง

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ มีบริการห้องพักสัตว์เลี้ยงตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งห้องพักทุกประเภทได้รับการออกแบบเพื่อให้สัตว์เลี้ยงได้รับความปลอดภัยสูงสุดโดยแบ่งเป็น 6 ประเภทดังนี้
 
1. บริการฝากเลี้ยง (Boarding Unit)
“ฝากดวงใจไว้กับเรา” บริการรับฝากสัตว์เลี้ยง โดยจะมีทีมสัตวแพทย์และพยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
 
2. บริการห้องพักดูแลพิเศษ (Special Care Unit)
การบริการห้องพักดูแลสัตว์เลี้ยงที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น สัตว์ป่วยที่พักฟื้นจากการผ่าตัดและพ้นจากวิกฤติ หรือสัตว์ป่วยที่มาทำกายภาพบำบัด โดยจะมีทีมสัตวแพทย์และพยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
 
3. การบริการห้องพักดูแลสัตว์ป่วยภาวะวิกฤติ (I.C.U.)
การบริการห้องพักดูแลสัตว์ป่วยที่มีอาการหนัก เป็นห้องที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ กว้างขวาง สะดวก สบาย สะอาด พร้อมกับมีทีมสัตวแพทย์และพยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
 
4. บริการห้องพักสัตว์เลี้ยงพิเศษ (Exotic Ward)
สำหรับท่านที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงพิเศษเช่น กระต่าย เต่า  กระรอก งู ฯลฯ  ทางโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อมีบริการทั้งฝากเลี้ยงและรักษาโดยจะมีสัตวแพทย์และพยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
 
5. บริการห้องพักแมว (Cat Ward)
ห้องพักแมวมีการแบ่งโซนออกมาเป็นสัดส่วน ให้น้องแมวได้พักผ่อนอย่างมีความสุข โดยการให้การบริการดูแลแมวที่ต้องการฝากเลี้ยง หรือที่เข้าการรักษา โดยจะมีการเปลี่ยนทรายเช้า-เย็น เพื่อสุขลักษณะที่ดีของแมว นอกจากนี้จะมีการแปรงขนและปล่อยให้เดินเล่นเพื่อผ่อนคลายภายในห้องพัก เพื่อลดความเครียดให้กับน้องแมว
 
6. บริการห้องพักสัตว์แรกเกิด (Nursery Ward)
สำหรับสัตว์เลี้ยง 15 วัน ลูกสัตว์ที่แม่ไม่สามารถเลี้ยงได้ ภายในห้องพักสัตว์เลี้ยงแรกเกิดจะมีพยาบาลที่ได้รับการอบรมเรื่องการป้อนนมเป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้สัตว์เลี้ยงแรกเกิดมีอาการสำลักนม โดยทางโรงพยาบาลเน้นเรื่องของความปลอดภัยและสะอาด โดยจะมีทีมสัตวแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง