นัดหมาย ค้นหาแพทย์ ติดต่อเรา

โรคเบื่ออาหาร (Anorexia)

โรคและการรักษา ,โรคที่พบบ่อยในสัตว์เลี้ยง 17 กันยายน 2565 5,033 ครั้ง

          โรคเบื่ออาหาร (Anorexia) เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ทั้งภาวะที่สัตว์เลี้ยงอยู่ในภาวะปกติ และผิดปกติ อาการที่เกิดขึ้น มักจะพบว่าเมื่อเจ้าของวางหรือให้อาหาร จะไม่มีภาวะการสนใจ หรือดมกลิ่น ในบางรายพบว่าสัตว์เลี้ยงจะเดินหนีไปโดยสิ้นเชิง สาเหตุ แบ่งออกเป็น 2 อย่าง

          1. เกิดจากปัญหาพฤติกรรมโดยสัตว์เลี้ยงไม่ได้ป่วย อาทิ

              เกิดได้ในบางบ้านที่เจ้าของตามใจ เมื่อสัตว์เลี้ยงไม่กินอาหารชนิดแรก ก็หาอาหารชนิดที่ 2 เพื่อให้สัตว์เลี้ยงได้กินอาหารได้มากขึ้น เมื่อสัตว์เลี้ยงเรียนรู้ ก็เลยมีพฤติกรรมเลือกกินอาหาร ซึ่งมักทำให้เกิดการสับสน เกี่ยวกับการเบื่ออาหาร พบได้ในภาวะการติดสัตว์ หรือช่วงฤดูกาลผสมพันธุ์ มักจะพบในเพศผู้เป็นส่วนใหญ่  เกิดจากการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนเจ้าของ เปลี่ยนที่อยู่อาศัย ซึ่งมีผลต่อภาวะจิตใจ และอาจจะเกิดความเครียดได้จากสาเหตุนี้

          2. เกิดจากภาวะการป่วย ซึ่งมีหลายสาเหตุ อาทิ

              ภาวะการขาดน้ำ ซึ่งเป็นผลทำให้ร่างกายมีเลือดไหลเวียนน้อย ซึม ไม่มีแรง และมีผลต่อความอยากอาหารในที่สุด  ภาวะการป่วยจากโรคต่างๆ อาทิ โรค ตับ โรคไต โรคเบาหวาน โรคทางระบบเลือด เป็นต้น

การป้องกัน

  • ทำการสังเกตปริมาณอาหาร จากการกินอาหารในแต่ละมื้อ
  • เมื่อพบว่าสัตว์เลี้ยงไม่กินอาหาร ให้เจ้าของ วางอาหารทิ้งไว้ก่อน และเมื่อถึงเวลาให้เก็บ เพื่อลดปัญหาที่เกิดจากพฤติกกรม
  • สังเกตอากัปกิริยา ของสัตว์เลี้ยง เมื่อเทียบกับภาวะปกติ
  • ทำการสำรวจและสังเกตภาวะอื่นๆ เช่น อาเจียน ท้องเสีย
  • เมื่อได้รับสัตว์เลี้ยงเข้าบ้านใหม่ ไม่ควรจะเปลี่ยนอาหารทันที ควรถาม หรือให้อาหารเดิมที่เคยให้มาก่อน เพื่อลดความเครียดในสัตว์เลี้ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

การรักษา    

          ทำการวินิจฉัยจาก สาเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมก่อน แต่หากพบว่าไม่ดีขึ้น ควรจะทำการตรวจเพิ่มเติม โดยการนำสัตว์เลี้ยงพบสัตวแพทย์ เพื่อตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ หรือ เอกซ์เรย์ เพื่อช่วยให้วินิจฉัยให้กว้างขึ้

ระดับของภาวะการเบื่ออาหาร

          โดยทั่วไปพบว่าหากเป็นไปได้ ควรฝึกสัตว์เลี้ยงให้กินอาหารเป็นเวลา เมื่อใดที่สัตว์เลี้ยงไม่กินอาหาร ให้วางอาหารทิ้งไว้ 10-15 นาที หลังจากนั้นทำการเก็บอาหาร และวางไว้ในมื้อถัดไป อย่างไรก็ตามสัตว์เลี้ยงสามารถไม่กินอาหารได้ ใน 1 วัน ทั้งนี้เจ้าของหรือผู้เลี้ยงควรทำการสังเกตอาการอย่างอื่น ร่วมด้วย อาทิ การขับถ่าย อาเจียน รวมถึงพฤติกรรมการเล่น หรือการอยากกินขนม เป็นองค์ประกอบหากได้ทำการสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงแล้ว พบว่ามีภาวะการเบื่ออาหาร แม้ว่าจะลองทดสอบโดยการให้อาหารที่ชอบ หรือขนม ถือว่าเริ่มมีความผิดปกติ ควรนำไปปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อวินิจฉัยเพิ่มเติม


สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อทุกสาขา 

โทร 02-712-6301 หรือ www.thonglorpet.com

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง สนใจบริการ อาบน้ำตัดขน ว่ายน้ำ สั่งซื้อสินค้าสัตว์เลี้ยงออนไลน์ สามารถสอบถามได้ที่


#ThonglorPetHospital #TheBestAlways

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor