Thonglor Pet Hospital, Open 24 hours

คุณหมอขาฟันหมาหนูกร่อน

23 / Jan / 2021

บทความจาก สพ.ญ.นุสรา พันธุ์ประภา

ลักษณะดังภาพพบได้บ่อยในคลินิกโรคฟันค่ะ เคลือบฟันชั้นนอกของสุนัขจะกร่อนและมีคราบสีน้ำตาลหย่อมๆ หรือบางครั้งจะกร่อนบริเวณหน้าตัดฟัน บางครั้งเป็นตั้งแต่เกิดหรือเพิ่งมาเป็นตอนโตก็ได้ ซึ่งลักษณะที่เห็นเรียกว่าenamel hypoplasia ซึ่งพบได้ทันทีที่ฟันงอกขึ้นมา ในขณะที่ enamel dysplasia จะไม่พบจนกระทั่ง enamel ที่ผิดปกติจะหลุดหรือเปลี่ยนสีไป

อาจเกิดจากสาเหตุชั่วคราวเช่น ไข้สูง trauma จากการถอนฟันน้ำนมหรือ การ trauma บริเวณขากรรไกรอื่นๆ ในช่วงการสร้างฟัน การติดเชื้อไวรัสระหว่างการสร้างฟัน เช่น ไข้หัดสุนัข รวมถึงความผิดปกติทางพันธุกรรม ซึ่งเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้าง enamel คือ ameloblast
ส่วนใหญ่ที่พบจะเป็น hypoplasia มากกว่า dysplasia หรือ aplasia พบได้ในบางครั้ง ซึ่งถ้าก่อปัญหาเช่น ทำให้เจ็บ เสียวหรือมีการสะสมของ plaque ควรทำการรักษา โดยอาจใช้วัสดุอุด (composite) เติมบริเวณที่มีปัญหา หรือถ้ารอยโรคกว้าง อาจขัดผิวฟันให้เรียบเท่าที่จะทำได้ แล้วทาฟลูออไรด์เพื่อช่วย desensitize ฟัน และทำซ้ำอีกครั้ง ทุก 2เดือน ในสัตว์เด็ก อาจมีการสร้างทดแทนเนื้อฟันด้วยตัวเอง (2nd. 3rd dentine) ได้ค่ะ

Related Post