นัดหมาย ค้นหาแพทย์ ติดต่อเรา

รู้จักโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ

.         โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ก่อตั้งโดย สพ.ญ. กฤติกา ชัยสุพัฒนากุล (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ) และ น.สพ.บุญชู ทองเจริญพูลพร โดยเกิดจากความเข้าใจและเห็นใจในความวิตกกังวลของเจ้าของสัตว์เลี้ยง เมื่อสัตว์เลี้ยงเกิดอาการป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุกลางดึก แต่ต้องรอจนถึงเช้าตรู่จึงจะได้รับการรักษาซึ่งบางครั้งก็อาจสายเกินไป ด้วยเหตุนี้เองทำให้ สพ.ญ. กฤติกาตัดสินใจเปิดโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ เพื่อให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลสัตว์แห่งแรกที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง โดยจุดเริ่มต้นในการเติบโตนั้นมาจากการที่กลุ่มคนรักสัตว์บอกเล่าต่อกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มรถแท็กซี่ที่จะแนะนำโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเสมอ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยกลางดึก นับตั้งแต่นั้นมาโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อก็กลายเป็นสถานพยาบาลที่คนรักสัตว์ทั้งหลายจะนึกถึงเป็นที่แรก


          จากความสำเร็จนี้เอง โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อจึงได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีความเข้าใจถึงจิตใจของคนรักสัตว์เป็นหลัก และเติมเต็มความต้องการของคนรักสัตว์ให้ได้มากที่สุด ด้วยเหตุนี้ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อจึงทุ่มเทใส่ใจกับทุกการรักษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามหลักคุณภาพสากล อีกทั้งพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีการบริการด้วยความรักและความตั้งใจ นอกจากนั้นยังมุ่งพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ให้มีความทันสมัย สามารถวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำ รวมไปถึงเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อตอบสนองทุกการรักษาอย่างเร่งด่วนและครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

รางวัลและการรับรอง

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในการดูแลสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตสัตว์เลี้ยง

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

ข้อมูลโรงพยาบาล : การให้บริการอย่างครบวงจร

          จุดมุ่งหมายหลักของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ คือการปรับปรุงและพัฒนาบนพื้นฐานของความรักและเข้าใจถึงความต้องการของคนรักสัตว์อย่างแท้จริง ผ่านการใส่ใจในทุกรายละเอียดและให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งทำให้แตกต่างจากสถานพยาบาลแห่งอื่นๆในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านการรักษาไปจนถึงความเข้าใจในการอยู่ร่วมกับสัตว์เลี้ยงอย่างมีความสุข และเพื่อเติมเต็มทุกการรักษา โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อจึงริเริ่มให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง โดยมุ่งหมายที่จะให้บริการการรักษาอย่างครอบคลุม รวมไปถึงเติมเต็มการใช้ชีวิตร่วมกับสัตว์เลี้ยงอย่างมีคุณภาพด้วยการเปิดสวนสาธารณะสำหรับสัตว์เลี้ยง ร้านอาหาร คาเฟ่ ที่สามารถพาสัตว์เลี้ยงไปด้วยได้

 

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ

          เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางครอบคลุมทุกการเจ็บป่วย ซึ่งมีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และให้การสนับสนุน มอบทุนการศึกษาสำหรับสัตวแพทย์ผ่านมหาวิทยาลัยชื่อดังทั่วโลก และในฐานะโรงพยาบาลสัตว์เอกชนลำดับต้นในประเทศไทย คุณภาพในการรักษาจึงมีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง โดยผ่านการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องมีความทันสมัย นอกจากนั้นสินค้าทุกชนิดต้องถูกต้อง ได้รับมาตรฐาน ผ่านการคัดเลือกมาแล้วเป็นอย่างดี ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการรักษาและการให้บริการ ทำให้ปัจจุบัน โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ เป็นโรงพยาบาลสัตว์เอกชนลำดับต้นๆ และเรายังมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นปัจจัยหลัก

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

ประวัติผู้ก่อตั้ง สพ.ญ.กฤติกา ชัยสุพัฒนากุล ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ

          สพ.ญ. กฤติกา ชัยสุพัฒนากุล (หมอกิ) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้เข้าร่วมการอบรมในด้านการทำงานจากหลายสถาบัน ทั้ง Modern Management Program ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร BRAIN (รุ่นที่ 1) ของ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 25 ของสถาบันวิทยาการตลาดทุน ปัจจุบันสพ.ญ. กฤติกาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ โดยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งโรงพยาบาลสัตว์แห่งนี้กับ น.สพ. บุญชู ทองเจริญพูลพร ผู้เป็นสามี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบัน

Powered by Froala Editor

การบริหารงาน

นอกจากการบริหารงานให้กับโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อแล้ว สพ.ญ. กฤติกายังได้ใช้ความรู้ในด้านสัตวแพทย์มาปรับใช้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้วยการรับหน้าที่เป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ และได้รับมอบหมายตำแหน่งสำคัญในอีกหลายสถาบันของแวดวงสัตวแพทย์ โดยปัจจุบันเป็นประธานชมรมสถานพยาบาลสัตว์แห่งประเทศไทย ปีพ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน และดำรงตำแหน่งอุปนายกคนที่ 2 และฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการโรคสัตว์แห่งประเทศไทย ปีพ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

Powered by Froala Editor