Thonglor Pet Hospital, Open 24 hours
นัดหมาย ค้นหาแพทย์ ติดต่อเรา
01

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

ปัจจุบันโรคหัวใจเป็นโรคที่พบมากขึ้นในสัตว์เลี้ยง คลินิกหัวใจโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ มีเครื่องมือครบครันในการตรวจวินิจฉัยภาวะผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด

View Detail

ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้

ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหนัง, เส้นขน และช่องหู รวมทั้งโรคภูมิแพ้ผิวหนัง โดยทีมสัตวแพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนังที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ และความเอาใจใส่ ที่พร้อมให

View Detail

ศูนย์โรคตา

เพราะดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจ ไม่ต่างกันทั้งในคนและในสัตว์ ศูนย์โรคตาโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ยินดีให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องตาในสัตว์เลี้ยง ทั้งสุนัข แมว รวมทั้งสัตว์เลี้ยงพิเศษชนิดต่างๆ

View Detail

ศูนย์กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ประเมิน และฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับสัตว์ป่วย ที่มีสภาวะร่างกายเสื่อมถอยจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือความเสื่อมจากอายุที่มากขึ้น ปัญหากระดูกและข้อ ปัญหาอัมพาต ขาอ่อนแรง

View Detail

ศูนย์ศัลยกรรมและวิสัญญี

ศูนย์ศัลยกรรมและวิสัญญีโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ให้บริการการตรวจวินิจฉัยสภาวะที่ต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติ หรือเพื่อป้องกันการเกิดโรค ทั้งนี้มุ่งเน้นเพื่อการดูแล รักษาและฟื้นฟูสัตว์ป่วย ทั้งในสภาวะทั่วไปและสภาวะฉุกเฉิน รวมถึงใช้การวางยาสลบสัตว์

View Detail

ศูนย์รักษาโรคทั่วไปและอายุรกรรม

ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ให้บริการตรวจวินิจฉัยสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาสุขภาพทั่วไป สัตว์เลี้ยงที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรัง รวมถึงความเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยงที่มีความซับซ้อนของโรค โดยทีมสัตวแพทย์ด้านอายุรกรรมในทุกสาขา

View Detail

ศูนย์ระบบประสาทและกระดูกสันหลัง

ระบบประสาทประกอบด้วย สมอง ไขสันหลัง เส้นประสาท และปลายประสาทกล้ามเนื้อ สัตว์เลี้ยงก็สามารถป่วยเป็นโรคระบบประสาทได้เช่นเดียวกับมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น ลมชัก อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคหลอดเลือดสมอง สมองเสื่อม

View Detail

ศูนย์สัตว์เลี้ยงสูงวัย

เมื่อสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วย เป็นเรื่องที่พวกเราไม่อยากให้เกิดขึ้น สัตว์เลี้ยงก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวเรา ความผูกพันที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงดู ความน่าสงสารจากการที่เค้าพูดไม่ได้เมื่อเวลาเจ็บป่วย ยิ่งทำให้เจ้าของเกิดความทุกข์ใจ

View Detail

ศูนย์วินิจฉัยด้วยรังสีและอัลตราซาวด์

การรักษาให้สัตว์เลี้ยงหายจากโรคภัยได้นั้นต้องเกิดจากการวินิจฉัยจากทีมแพทย์ที่ดีและวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง

View Detail

คลินิกแมว

“เพราะแมวไม่ใช่หมาตัวเล็ก” ด้วยความแตกต่างทางโครงสร้างสรีระวิทยา ลักษณะพฤติกรรมของแมว พยาธิวิทยาการเกิดโรค ซึ่งมีความแตกต่างจากในสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ดังนั้นจึงทำให้อายุรศาสตร์โรคแมวเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความจำเพาะ

View Detail

คลินิกช่องปากและฟัน

ศูนย์ช่องปากและฟัน โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ให้บริการตรวจวินิจฉัยสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาเรื่องช่องปากและฟัน ให้คำปรึกษาในการดูแลและรักษาสุขภาพเกี่ยวกับช่องปากรวมไปถึงการศัลยกรรมบริเวณกรามและใบหน้า

View Detail

คลินิกติดเชื้อ

คลินิกอายุรกรรมมีการบริการให้คำปรึกษาในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อที่ซับซ้อนทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง ทั้งในสุนัขและแมว

View Detail

คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ

คลินิกอายุรกรรมมีการบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาสัตว์ป่วย ที่มีภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ ภาวะโรคเบาหวาน และโรคต่อมไร้ท่ออื่นๆ เช่น ความผิดปกติของ ต่อมหมวกไต พาราไทรอยด์และต่อมใต้สมอง

View Detail

คลินิกเนื้องอกและมะเร็ง

คลินิกเนื้องอกและมะเร็ง โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ มีทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวินิจฉัยและดูแลเรื่องเนื่องงอกและมะเร็ง

View Detail

คลินิกการแพทย์แผนทางเลือกและองค์รวม

ปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็งนั้นมีหลากหลายวิธีมากขึ้น ซึ่งในสัตว์ป่วยบางรายไม่สามารถรักษาโรคมะเร็งได้ด้วยการผ่าตัด ฉายรังสี หรือไม่ได้ผลที่ดีจากการทำคีโม ทางโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อก็มีคลินิกแพทย์ทางเลือกที่

View Detail

ศูนย์กระดูกและข้อ

คลินิกกระดูกและข้อ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ มีทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวินิจฉัยและดูแลเรื่องกระดูก

View Detail

คลินิกฉุกเฉิน-อุบัติเหตุ

คลินิกฉุกเฉินให้บริการดูแลรักษาสัตว์ป่วยฉุกเฉินอาการหนัก และสัตว์ป่วยประสบอุบัติเหตุด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ครบครัน ทันสมัย พร้อมด้วยสัตวแพทย์และพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง

View Detail

ศูนย์วินิจฉัยและผ่าตัดส่องกล้อง

ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถช่วยให้การวินิจฉัยโรคและความผิดปกตินั้นง่ายและรวดเร็วขึ้น

View Detail

คลินิกระบบสืบพันธุ์และรับฝากครรภ์

การเป็นคุณแม่เป็นเรื่องที่น่ายินดี และการดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นการที่มีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด จะช่วยให้คุณแม่และลูกน้อย แข็งแรงและปลอดภัย ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ

View Detail

บริการส่งสัตว์เลี้ยงไปต่างประเทศ

เป็นเวลามากกว่า10ปีที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้ช่วยจัดเตรียมเอกสารและดูแลความพร้อมของสัตว์เลี้ยงเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการย้ายตามเจ้าของหรือเพื่อการท่องเที่ยว

View Detail

Promotion

สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-079-9999 หรือ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ทุกสาขา

Thonglor
Pet Diaries

+ VIEW ALL

ทำนัดหมาย

การนัดหมายนี้ไม่สามารถใช้ในกรณีสัตว์ป่วยฉุกเฉิน
หรือต้องการนัดหมายเร่งด่วน กรุณาติดต่อ 02-079-9999