นัดหมาย ค้นหาแพทย์ ติดต่อเรา

อาหารที่เหมาะสม (7 cares)

สุนัข 17 กันยายน 2565 2,115 ครั้ง

      การให้อาหารที่ถูกต้องในสัตว์เลี้ยงควรให้เหมาะสมตามช่วงอายุสายพันธุ์ รวมถึง ภาวะบางอย่าง เช่น การตั้งครรภ์ การทำหมัน

การเลือกอาหารที่ดีและเหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงต้องดูในเรื่อง

  1. สัตว์เลี้ยงอยู่ในช่วงอายุเท่าไร สภาพร่างกายเป็นอย่างไรร่วมถึงกิจกรรมในแต่ละวัน
  2. ปริมาณอาหารต้องระเมินร่วมกับคะแนนร่างกาย(Body Condition) สภาพของผิวหนังและอุจจาระ
  3. วิธีการให้อาหารและสิ่งแวดล้อม เช่น ปริมาณอาหาร จำนวนมื้อ สถานที่ให้อาหาร เหล่านี้ ล้วนมีผลกับภาวะโภชนาการในสัตว์เลี้ยง

Powered by Froala Editor


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง สนใจบริการ อาบน้ำตัดขน ว่ายน้ำ สั่งซื้อสินค้าสัตว์เลี้ยงออนไลน์ สามารถสอบถามได้ที่


#ThonglorPetHospital

#ChooseTheBestForYourPets

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor