นัดหมาย ค้นหาแพทย์ ติดต่อเรา

การทำวัคซีนในแมว

แมว 17 กันยายน 2565 2078 Views

        นอกเหนือจากการดูแลเอาใจใส่ในด้านอาหาร ที่อยู่ และของกินเล่นสำหรับเจ้าแมว แล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่เราควรให้ความสำคัญไม่แพ้กันเลยคือการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนแมวเข็มแรกเพราะเป็นการสร้างเกราะป้องกันที่สำคัญที่สุดให้กับสุขภาพของแมวและช่วยปกป้องแมวจากการติดเชื้อไวรัสต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในแมวได้ ดังนั้นสำหรับพ่อแม่แมวมือใหม่ ห้ามละเลยในการฉีดวัคซีนลูกแมวเป็นอันขาด

โรคติดเชื้อที่สำคัญในแมว

  • โรคพิษสุนัขบ้า
  • โรคช่องท้องอักเสบติดต่อ
  • โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในแมว
  • โรคไข้หัดแมว
  • โรคสำไส้อักเสบในแมว
  • โรคเอดส์แมว
  • โรคหวัดแมว/โรคระบบทางเดินหายใจส่วนต้นในแมว

        มีโรคติดเชื้อที่ร้ายแรงหลายโรคที่เกิดขึ้นในแมวและไม่สามารถรักษาได้ บางโรคสามารติดต่อถึงคนได้ แนวทางที่ดีที่สุดที่ไม่ให้เกิดโรคขึ้นกับเจ้าเหมียวที่แสนน่ารักของเรา คือ สร้างภูมิคุ้มกันโรค หรือที่เรารู้จักกันว่า "การฉีดวัคซีนป้องกันโรค" หรือ “การฉีดวัคซีนลูกแมว”

จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องให้ฉีดวัคซีนในแมว

        การฉีดวัคซีนในแมวเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะลดโอกาสที่จะเกิดโรคติดต่อ โดยที่วัคซีนจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่แมว ดังนั้นเมื่อนำลูกแมวมาเลี้ยง ควรปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อทำโปรแกรมการฉีดวัคซีนลูกแมวให้ครบตามที่สัตวแพทย์แนะนำ

ทำไมต้องฉีดเข็มแรก?

        ในช่วงแรกที่ลูกแมวยังไม่หย่านมจะได้รับภูมิคุ้มกันจากน้ำนมแม่ที่ช่วยปกป้องลูกแมวจากโรคภัยต่าง ๆ  ในช่วงเดือนแรก ๆ ของชีวิต แต่ภูมิคุ้มกันจากแม่จะค่อย ๆ ลดลงในช่วง 2 - 3 เดือนต่อมา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องฉีดวัคซีนให้ลูกแมว 2 - 3 ครั้ง ในช่วงอายุ 6 - 16 สัปดาห์

ควรฉีดวัคซีนแมวเมื่อไหร่ดี?

        เนื่องจากมีโรคของแมวหลายโรคที่พบได้ในประเทศไทย ดังนั้นจึงต้องมีการกำหนดโปรแกรมการฉีดวัคซีนดังกล่าว ทั้งนี้การฉีดวัคซีนลูกแมวป้องกันโรคอาจจะมีความยุ่งยากสำหรับเจ้าของแมวในช่วงที่ลูกแมวมีอายุไม่เกิน 1 ปี ที่ต้องนำมาฉีดวัคซีนหลายเข็ม เนื่องจากการวัคซีนแมวเข็มแรกแล้ว ยังต้องนำแมวมาฉีดกระตุ้นซ้ำอีก 1 หรือ 2 ครั้งในแต่ละโรค อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีวัคซีนรวม ซึ่งสามารถให้ภูมิคุ้มกันโรคได้หลายๆ โรค ทำให้ลดจำนวนครั้งในการฉีดวัคซีนในช่วงอายุไม่เกิน 1 ปี หลังการฉีดวัคซีนในช่วงอายุไม่เกิน 1 ปีแล้ว (หรือแมวที่มีอายุมากกว่า แต่ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนเลย ต้องมีการเริ่มการฉีดในลักษณะดังกล่าวเหมือนกัน) ในปีต่อไปก็จะเป็นการฉีดวัคซีนประจำปี วัคซีนที่ฉีดในแมว มีโปรแกรมดังนี้

อายุชนิดวัคซีนครั้งที่
8 สัปดาห์วัคซีนป้องกันไข้หัด และ โรคระบบทางเดินหายใจส่วนต้น ช่องปากและลิ้นอักเสบ( ครั้งที่ 1 )
วัคซีนแมวเข็มแรก
11 สัปดาห์วัคซีนป้องกันไข้หัด และ โรคระบบทางเดินหายใจส่วนต้น ช่องปากและลิ้นอักเสบ( ครั้งที่ 2 )
14 สัปดาห์วัคซีนป้องกันไข้หัด และ โรคระบบทางเดินหายใจส่วนต้น ช่องปากและลิ้นอักเสบ( ครั้งที่ 3 )
17 สัปดาห์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า( ครั้งที่ 1 )
20 สัปดาห์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า( ครั้งที่ 2 )
ทุก 1 ปีกระตุ้นวัคซีนพิษสุนัขบ้า , ไข้หัด และ โรคระบบทางเดินหายใจส่วนต้น ช่องปากและลิ้นอักเสบ 


        โปรแกรมนี้ยังสามารถปรับได้ ตามดุลพินิจของสัตวแพทย์ และความเสี่ยงของโรคในพื้นทีนั้นๆ ควรงดการอาบน้ำ 7 วันหลังการฉีดวัคซีน และควรถ่ายพยาธิเมื่อลูกแมวอายุ 3-4 สัปดาห์ และทุก 6 เดือน  การดูแลสุขภาพของแมวอย่างสม่ำเสมอและพาแมวของคุณเข้ารับการฉีดวัคซีนแมวเข็มแรกนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากดูแลพื้นฐานที่ดีตั้งแต่ต้น จะทำให้แมวน้อยแสนรักของคุณมีสุขภาพเเข็งแรง มีภูมิต้านทานโรคที่ดี ช่วยให้เค้าอยู่กับเราไปได้อีกนาน

Powered by Froala Editor