Thonglor Pet Hospital, Open 24 hours
  • เพ็ทเวลเนส เซนเตอร์ (สาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์)
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ

เพ็ทเวลเนส เซนเตอร์ (สาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์)

พบกับบริการใหม่ล่าสุดจากโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สำหรับ pet lover ทุกท่านและลูกรักสี่ขา ในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ภายใต้คอนเซ็ปต์ เพ็ทเวลเนส เซนเตอร์ (Pet Wellness Center)

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ

สาขา พระราม 2

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อสาขาพระราม 2 เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2556 สามารถให้บริการได้อย่างครบครัน ประกอบด้วยบุลคากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการดูแลรักษา

  • สาขา พระราม 2
  • สาขา พระราม 5
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ

สาขา พระราม 5

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อสาขาพระราม 5 ตั้งอยู่บนถนนนครอินท์ เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2563 พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และให้บริการได้อย่างครบครัน ทั้งด้านการตรวจรักษา บริการผู้ป่วยใน บริการฝากเลี้ยง อาบน้ำตัดขน อีกทั้ง ยังมีร้านค้าสัตว์เลี้ยง