นัดหมาย ค้นหาแพทย์ ติดต่อเรา

การศัลยกรรมและวางยาสลบในสัตว์เลี้ยง

โรคและการรักษา 17 กันยายน 2565 52 Views

          การศัลยกรรมและการวางยาสลบ เมื่อได้ยินแล้วคิดว่าหลายๆท่านคงไม่ค่อยสบายใจนักหากสัตว์เลี้ยงของท่านมีอันต้องเกี่ยวข้องกับการกระทำเหล่านี้  ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและอุปกรณ์เครื่องมือทางด้านสัตวแพทย์ที่ได้มีการพัฒนาไปค่อนข้างไกลมากในขณะนี้ ดังนั้นการศัลยกรรมและการวางยาสลบมีความปลอดภัยมากขึ้นจึงสามารถช่วยเหลือชีวิตของสัตว์เลี้ยงของท่านได้อย่างมาก เพียงแต่ทุกๆท่านมีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวให้มากขึ้น

ศัลยกรรมแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ

1. ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน (Soft Tissue surgery)

2. ศัลยกรรมกระดูก (Orthopedic surgery)

ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน (Soft Tissue surgery)

สามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 กลุ่มคือ

  1. การผ่าตัดเล็กๆน้อยๆ ( Minor soft Tissue surgery) ทำให้การพักฟื้นใช้เวลาไม่นานและมีโรคแทรกซ้อนค่อนข้างน้อย การผ่าตัดดังกล่าวได้แก่ การทำหมัน การทำฟัน การตัดนิ้ว การตัดหาง หรือการตัดเนื้องอกเล็กๆ การผ่าคลอด เป็นต้น
  2. การผ่าตัดขนาดใหญ่ ( Major soft Tissue surgery) พบว่าการผ่าตัดชนิดนี้เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย ระยะเวลาในการผ่าตัดค่อนข้างนาน สัตว์เลี้ยงต้องใช้เวลาการพักฟื้นนาน เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย การผ่าตัดดังกล่าวได้แก่ การผ่าตัดช่องอกและกระบังลม การตัดต่อลำไส้ การแปลงเพศ การแก้ไขสภาวะกระเพาะบิด เป็นต้น

ศัลยกรรมกระดูก (Orthopedic surgery)

          เป็นการทำการผ่าตัดกระดูกทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมกระดูกหัก หลังแตกหรือเคลื่อน เชิงการหัก การรักษามักต้องทำร่วมกับการทำกายภาพบำบัด เพื่อเร่งการทำงานของกล้ามเนื้อและกระดูกให้กลับสู่สภาวะปกติให้เร็วขึ้น

การวางยาสลบคืออะไร

          การวางยาสลบเป็นขั้นตอนสำคัญควบคู่ไปกับการผ่าตัดทุกประเภท   โดยมีจุดประสงค์ให้สัตว์ปราศจากการรู้สึกตัว  ไม่แสดงการเจ็บปวด  มีการคลายตัวของกล้ามเนื้อ และไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ขณะผ่าตัด  เพื่อให้กระบวนการผ่าตัดสามารถดำเนินไปได้   โดยสามารถฟื้นกลับคืนเป็นปกติได้ภายหลังหมดฤทธิ์ของยา

ใครมีหน้าที่ในการวางยาสลบ ?

          วิสัญญีสัตวแพทย์ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางยา มีหน้าที่ให้การดูแลสัตว์ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดทั้งก่อน ขณะ และหลังจากการวางยาสลบเสร็จสิ้น โดยวิสัญญีสัตวแพทย์จะมีหน้าที่ดูแลจนกระทั่งสุนัขฟื้นจากยาสลบจนรู้สึกตัวเต็มที่

วิธีการวางยาสลบ

          วิธีการและขั้นตอนในการวางยาสลบนั้นอาจมีหลายวิธีทั้งการใช้ยาฉีด ใช้ยาดมสลบ หรือการใช้ยาชาเฉพาะที่ ( block ) ซึ่งการจะเลือกวิธีใดนั้นวิสัญญีสัตวแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดสำหรับสัตว์แต่ละตัว

 การเตรียมตัวในการทำศัลกรรมและวางยาสลบ

          เนื่องด้วยอาจมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามามีผลกระทบ  ทั้งเรื่องสุขภาพ , อายุ , โรคประจำตัว, หรือแม้กระทั่งความเสี่ยงต่อการแพ้ยาสลบ ดังนั้นการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดปลอดภัยจากการวางยาสลบที่สุด  จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมตัวที่ดี ดังนี้

     1. ตรวจเช็คสุขภาพโดยสัตวแพทย์  ประกอบด้วย  

  • ศึกษาประวัติ
  • การตรวจโดยตรงที่ตัวสัตว์  
  • ตรวจทางห้องปฏิบัติการ  (ตรวจเลือด ,ปัสสาวะ)
  • ตรวจพิเศษในกรณีจำเป็น เช่น EKG , อัลตราซาวด์, X-ray เป็นต้น

     2. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่สัตวแพทย์แนะนำ เช่น งดน้ำ งดอาหารอย่างน้อย 12 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการอาเจียน หรือขย้อนอาหารออกมาซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการสำลักเข้าไปในปอดได้

ถ้าเรารู้และเข้าใจ จะทำให้การศัลกรรมไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างที่คิด หรือคุณว่าไง


หากมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับการการผ่าตัดและวางยาสลบ สามารถติดต่อมาได้ที่สัตวแพทย์คลินิกศัลยกรรมและวางยาสลบโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ 

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor