นัดหมาย ค้นหาแพทย์ ติดต่อเรา

การแก้ไขการขับถ่ายไม่เป็นที่

โรคและการรักษา 17 กันยายน 2565 8,417 ครั้ง

         การขับถ่ายไม่เป็นที่ของสุนัขนั้น เราสามารถแก้ไขได้โดยการฝึกให้สุนัขขับถ่ายให้เป็นที่ โดยทั่วไปเรื่องของการฝึกการขับถ่าย สามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ในลูกสุนัขอายุ 1-2 เดือน หากอายุมากกว่านั้น หรือว่าไม่เคยฝึกมาก่อน เราก็สามารถฝึกได้ เนื่องจากสุนัขค่อนข้างฉลาด สามารถเรียนรู้ได้ การฝึกการขับถ่ายให้เป็นที่นั้น ไม่ว่าจะให้ขับถ่ายนอกบ้าน หรือขับถ่ายลงบนสิ่งปูรอง ก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการฝึก และอาศัยความอดทนของเจ้าของด้วย

         โดยทั่วไปสุนัขจะขับถ่ายหลังตื่นนอนทันที หลังเล่นเสร็จ หรือ หลังกินอาหาร  15-30 นาที ลูกสุนัขจะขับถ่ายบ่อย เนื่องจากยังมีกระเพาะปัสสาวะเล็ก และการควบคุมยังทำได้ไม่ดี การฝึกให้ขับถ่ายนอกบ้านนั้น ขั้นแรกต้องฝึกให้รู้จักเวลาและสถานที่ในการทำธุระส่วนตัว ให้สุนัยได้ดมและสำรวจพื้นที่สำหรับขับถ่ายเสียก่อน และควรนำไปขับถ่ายสถานที่เดิมซ้ำๆกันเป็นประจำ กลิ่นที่เคยขับถ่ายเอาไว้ครั้งก่อนๆจะช่วยกระตุ้นให้ขับถ่ายได้ แต่ไม่ควรเล่นกับสุนัขระหว่างขับถ่าย จนกว่าจะขับถ่ายเสร็จ ขณะที่กำลังขับถ่ายอาจพูดวลีสั้นๆ ซ้ำๆ หรือให้รางวัลด้วยคำชม เมื่อขับถ่ายเสร็จ แล้วสุนัขจะเรียนรู้(แบบมีเงื่อนไข) ว่าเมื่อได้ยินวลีนี้ มันจะต้องขับถ่าย หลีกเลี่ยงการใช้วลีที่ใช้พูดคุยกับมันบ่อยๆในช่วงที่ไม่ได้ขับถ่าย การสอนให้สุนัขขับถ่ายลงบนวัสดุที่เตรียมให้พิเศษ เป็นอีกวิธีที่ควรฝึกให้เรียนรู้เหมือนกัน เพราะจะทำให้เจ้าของสะดวกมากขึ้น เวลาที่เจ้าของไม่อยู่บ้าน อากาศข้างนอกเปลี่ยนแปลง หรือกรณีที่ต้องเก็บตัวอย่างอุจจาระหรือปัสสาวะส่งตรวจ

         การทำโทษเมื่อสุนัขทำบ้านสกปรก  ต้องทำโทษทันทีอย่างเหมาะสม โดยการใช้เสียงให้เกรงกลัว เช่น เรียก หรือห้ามดังๆ ซึ่งจะทำให้ตกใจและไม่แสดงพฤติกรรมที่เจ้าของไม่ต้องการออกมา หลังจากนั้นให้รีบพาสุนัขไปในบริเวณที่ที่จะขับถ่าย หากทำโทษไม่เหมาะสมจะทำให้สุนัขกลัวเจ้าของหรือสถานที่นั้นๆ หรือเกิดความก้าวร้าวที่เกิดจากการปกป้องตัวเองได้

Powered by Froala Editor


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง สนใจบริการ อาบน้ำตัดขน ว่ายน้ำ สั่งซื้อสินค้าสัตว์เลี้ยงออนไลน์ สามารถสอบถามได้ที่


#ThonglorPetHospital

#ChooseTheBestForYourPets

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor