นัดหมาย ค้นหาแพทย์ ติดต่อเรา

การเลือกของเล่นให้เจ้าเหมียวที่คุณรัก

แมว 17 กันยายน 2565 39 Views

        ปัจจุบันผู้เลี้ยงแมวให้ความสนใจในการเลือกซื้อของเล่นให้แมวเป็นอย่างมาก เพื่อเพิ่ม ความผ่อนคลายและความสนุกสนาน แต่หลักการซื้อของเล่น ควรสอดคล้องกับพฤติกรรมของ แมวด้วยเช่นกัน ด้วยความที่แมวมีสัญชาตญาณในการเป็นนักล่า เพราะฉะนั้นจึงไวต่อสิ่ง กระตุ้นต่าง ๆ เช่น การเคลื่อนไหว เสียง และกลิ่นเป็นต้น

        มีหลักการง่าย ๆ ที่ควรคำนึงถึง  คือ ของเล่นที่เคลื่อนไหวได้ มักดึงดูดใจแมวมากกว่าของเล่นไม่เคลื่อนไหว ของเล่นที่มีเสียงมักดึงดูดใจมากกว่า แนะนำให้เป็นเสียงที่ไม่ก้าวร้าว หรือเป็นเสียงที่เลียนแบบธรรมชาติ ของเล่นที่มีกลิ่นในการกระตุ้นความตื่นตัวในแมว เช่น กัญชาแมว เป็นต้น

        สังเกตได้ว่า ปัจจุบันของเล่นแทบทุกกชนิดมักมีส่วนประกอบของกัญชาแมว เพื่อเพิ่มความเคลิบเคลิ้มใน การเล่น แต่อาจจะไม่ได้ผลกับแมวทุกตัว ขนาดของเล่นควรเหมาะสมกับขนาดของแมว หมายความว่าไม่ควรเล็กเกินที่แมวจะ สามารถกลืนกินเข้ากระเพาะอาหารได้ ของเล่นควรมีความทนทาน ไม่ขาดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ได้ง่าย และควรหลีกเลี่ยงของเล่นที่ ลักษณะเป็นเชือกยาว เพราะแมวสามารถกลืนกินได้ง่าย หรือหากจะเล่นควรอยู่ภายใต้การดูแล ของผู้เลี้ยง

        แมวเด็กมักจะสนใจในของเล่นมากกว่าแมวที่โตเต็มวัย เนื่องจากอยู่ในวัยที่มี พัฒนาการ มีความอยากรู้อยากเห็น แต่สำหรับแมวโตเต็มวัยที่เริ่มนิ่งเฉย การเล่นของเล่น อาจ จะต้องพึ่งพาผู้เลี้ยงให้คอยกระตุ้น คอยชักจูงให้เล่น ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นผลดีกับตัวแมวเอง เพื่อ ที่จะได้ออกกำลังกาย และหลั่งสารที่กระตุ้นความสุขในร่างกาย จึงเป็นการลดความเครียดไปในตัว

        ทั้งหมดนี้เป็นเพียงหลักการง่าย ๆ ให้ผู้ที่เลี้ยงแมวไปใช้ในการเลือกซื้อ แต่สิ่งที่แนะนำ มากกว่านั้นคือ ผู้เลี้ยงควรมีกิจกรรมในการเล่นกับแมว เพื่อเพิ่มความสนิทสนมและความใกล้ ชิดกับแมว


สพ.ญ.ศรัญญา ประพิตรภา

(หมอใบเฟริน์)

Powered by Froala Editor