Thonglor Pet Hospital, Open 24 hours

ถึงเวลากำจัด” พยาธิหนอนหัวใจ” โรคพยาธิหนอนหัวใจ

21 / Jan / 2022
เป็นโรคหนึ่งที่อันตราย ร้ายแรงจนถึงชีวิต ให้กับสุนัขที่เรารักได้ สาเหตุเกิดจากยุงเป็นพาหะนำโรคเมื่อสุนัขถูกยุงมีเชื้อกัด ตัวอ่อนของพยาธิหนอนหัวใจ จะอยู่ในกระแสเลือดเป็นระยะเวลานานประมาณ 6 เดือน ก่อนที่จะเจริญและพัฒนาไปเป็นพยาธิหนอนหัวใจตัวเต็มวัยซึ่งจะพบได้ในหัวห้องล่างขวา เส้นเลือดที่ไปปอดและปอดเป็นหลักโดยพยาธิหนอนหัวตัวเต็มวัยนี้จะก่อให้เกิดอันตรายจนกระทั่งเสียชีวิตในที่สุด

สุนัขของท่านเป็นหรือมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่
  • ป้องกันพยาธิหนอนหัวใจไม่สม่ำเสมอ
  • อาการซึม
  • เหนื่อยง่าย
  • หายใจหอบ
  • ไอแห้งๆ
  • ท้องมาน
 

หากสุนัขของท่านมีอาการเหล่านี้ ถ้าท่านตอบว่าใช่ มากกว่า 3 ข้อ แสดงว่าสุนัขของท่าน มีภาวะเสี่ยงการเป็นโรค พยาธิหนอนหัวใจ ควรรีบพาสุนัขของท่านมาพบสัตวแพทย์เพื่อทำการรักษา โดยการรักษานั้นทำได้หลายวิธีแล้วแต่ระดับความรุนแรง

Related Post