Thonglor Pet Hospital, Open 24 hours

การเลือกห้องน้ำ(กระบะทราย)ให้น้องแมว

21 / Jan / 2022
โดยธรรมชาติแมวเองเป็นสัตว์รักสะอาดอยู่แล้ว เพียงแต่เราต้องมีการจัดการที่ถูกต้องตามสุขลักษณะ เพื่อให้น้องแมวของเรามีการขับถ่ายที่เหมาะสม น้องแมวจะขับถ่ายเป็นที่หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าเราจัดเตรียมสถานที่ขับถ่ายได้ดีเพียงใด
เริ่มต้นจากการ การเลือกกระบะทรายที่เหมาะสม ขนาด ความกว้าง และ ความลึกเป็นสิ่งสำคัญ ต้องเลือกให้เหมาะสมกับตัวแมว ต้องกว้างขวางพอที่จะสามารถกลับตัวได้ และขับถ่ายได้อย่างสะดวก ส่วนเรื่องความลึกของกระบะทรายนั้น เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันที่จะทำให้บริเวณที่เลี้ยงสัตว์นั้นสะอาด และลดการสิ้นเปลืองทราย เนื่องจากกระบะทรายที่ตื้นเกินไป เวลาที่น้องแมวเข้าไปขับถ่ายแล้วทำการกลบทรายนั้น จะมีโอกาสที่ทรายจะหกเลอะเทอะได้มาก

การเลือกทรายแมว ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเจ้าของแมวร่วมกับความชอบของแมวที่แตกต่างกันแต่ละตัว ทรายบางชนิด ซึมซับได้ดี แต่ผิวสัมผัสนั้นอาจจะไม่ถูกใจน้องแมวเนื่องจากเป็นวัสดุที่ต่างจากธรรมชาติมากเกินไป หรือบางรูปแบบเป็นทรายแบบที่แมวชอบเพราะมีความใกล้เคียงธรรมชาติมาก แต่มีข้อเสียเรื่องของฝุ่นละอองที่ทำให้เจ้าของไม่ถูกใจเช่นกัน ดังนั้นการเลือกซื้อทรายแมว ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าของสัตว์เลี้ยงเอง หรือร่วมกับการปรึกษาสัตวแพทย์

ในกรณีเลี้ยงแมวหลายตัว เรื่องจำนวนกระบะทรายที่เพียงพอนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง แมวแต่ละตัวต้องมีการขับถ่าย การมีกระบะทรายไม่เพียงพอ ส่งผลเสียต่อสุขภาพแมวเป็นอย่างมาก เหนี่ยวนำการเกิดโรคทางระบบขับถ่ายปัสสาวะได้

 

สพ.ญ.พนิดา เดชมณีธรชัย
(คุณหมอทราย)

Related Post