Thonglor Pet Hospital, Open 24 hours

​รพส.ทองหล่อ ใช้กลยุทธ์ร่วมทุนขยายธุรกิจ นำร่องร่วมทุนกับ รพส.ฉลอง ภูเก็ต” ปรับโฉมเป็น “รพส.ทองหล่อ ฉลอง ภูเก็ต”

27 / Feb / 2022


“โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ” เดินหน้าขยายธุรกิจด้วยการร่วมทุน ประเดิมร่วมทุนกับ “โรงพยาบาลสัตว์ฉลอง ภูเก็ต” โดยปรับโฉมการการบริหารและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ฉลอง ภูเก็ต” พร้อมทั้งเดินหน้าเจรจาพันธมิตรเพิ่มโดยใช้โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ฉลอง ภูเก็ต เป็นต้นแบบ    เผย 9 เดือนที่ผ่านมา โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ มีรายได้ 560 ล้านบาท ตั้งเป้าปี 61 จะทำรายได้แตะ 750 ล้านบาท
 
สพ.ญ.กฤติกา ชัยสุพัฒนากุล ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ เปิดเผยว่า การร่วมทุนระหว่างโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ และโรงพยาบาลสัตว์ฉลอง ภูเก็ต เกิดขึ้นจากการที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อมองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์ และโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อยังไม่มีสาขาในภาคใต้ อีกทั้งยังเล็งเห็นว่าโรงพยาบาลสัตว์ฉลอง ภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่มีศักยภาพ เปิดให้บริการในภูเก็ตมานาน เข้าใจความต้องการของคนในพื้นที่ รวมทั้งมีฐานลูกค้าประจำอยู่แล้ว เมื่อได้มาร่วมทุนกับโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อที่มีประสบการณ์และมีระบบการบริหารจัดการที่ดีจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
 
สำหรับการร่วมทุนดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 โดยโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเข้าไปถือหุ้นในสัดส่วน 51% และโรงพยาบาลสัตว์ฉลอง ภูเก็ต ถือหุ้น 49% และโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อได้เข้าไปร่วมดูแลระบบการบริหารจัดการภายใน มีการนำระบบไอทีเข้าไปสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะเวชระเบียนของสัตว์ที่เข้ามารับบริการ ซึ่งจะทำให้การจัดเก็บข้อมูลมีความเป็นระบบและสามารถนำข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์การรักษาและใช้งานได้ง่ายขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาบุคลากรโดยฝึกอบรมเพื่อเสริมความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้น
 
“นับเป็นครั้งแรกที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อขยายธุรกิจด้วยการร่วมทุนกับโรงพยาบาลสัตว์อื่น เราได้ใช้จุดแข็งและความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์มายาวนาน และการมีทีมสัตว์แพทย์และพยาบาลที่มีความรู้ รวมทั้งมีเครื่องมือและอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงที่มีมาตรฐาน เข้าไปบริหารโรงพยาบาลสัตว์ฉลอง ภูเก็ต สำหรับผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์ฉลอง ภูเก็ต ก็นับว่ามีวิสัยทัศน์ที่ดีและสอดคล้องที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกัน ดังนั้นเมื่อทั้ง 2 แห่งมาจับมือกัน ทำให้เรามั่นใจว่าการร่วมทุนครั้งนี้จะทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นในอนาคต ซึ่งนอกจากโรงพยาบาลสัตว์ฉลอง ภูเก็ต แล้ว เรายังมีแผนที่จะร่วมทุนกับโรงพยาบาลสัตว์แห่งอื่นเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อหาข้อสรุป โดยจะนำโมเดลธุรกิจของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ฉลอง ภูเก็ต เป็นต้นแบบ” สพ.ญ.กฤติกา กล่าว
 
 
น.สพ.อนุชา ชัยสมบูรณ์สุข ผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์ฉลอง ภูเก็ต กล่าวว่า โรงพยาบาลสัตว์ฉลอง ภูเก็ต เปิดให้บริการแก่ชาวภูเก็ตมากว่า 16 ปี มีความต้องการที่จะนำความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ และให้บริการรักษาสัตว์ เมื่อได้มาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีระบบที่ดีในการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์จนสามารถก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลสัตว์ชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงทำให้มั่นใจว่าความร่วมมือครั้งนี้ จะทำให้สัตว์เลี้ยงและเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มารับบริการ ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพและได้รับการบริการที่ดียิ่งขึ้น
 
นอกจากนี้ สพ.ญ.กฤติกา ยังได้กล่าวถึงภาพรวมในการดำเนินธุรกิจของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อว่า ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมาของปีนี้ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อมีรายได้อยู่ที่ 560 ล้านบาท ซึ่งมาจากการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการเติบโตของธุรกิจที่ดำเนินการอยู่แล้ว คาดว่าจะทำให้รายได้ตลอดทั้งปีนี้อยู่ที่ประมาณ 750 ล้านบาท และคาดการณ์รายได้ในปี 2562 ไว้ที่ประมาณ 860 ล้านบาท

Related Post