Thonglor Pet Hospital, Open 24 hours

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการทำวัคซีนในสัตว์เลี้ยง

09 / Oct / 2022
 
 

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการทำวัคซีนในสัตว์เลี้ยง

 

วัคซีนคืออะไร

วัคซีน คือ สารชนิดหนึ่งที่ให้เข้าสู่ร่างกายเพื่อกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรค แบ่งออกเป็น วัคซีนที่ผลิตจากเชื้อโรคที่ตายแล้ว และวัคซีนที่ผลิตจากเชื้อโรคที่ทำให้อ่อนแรงลง ซึ่งวัคซีนจะช่วยป้องกันโรคหรือลดความรุนแรงของโรคลงได้

 

ข้อควรรู้ก่อนทำวัคซีน

การทำวัคซีนควรทำในช่วงที่สัตว์เลี้ยงสุขภาพดีและควรอยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ การทำวัคซีนควรทำให้ตรงตามนัดหมายอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถทำได้ ควรโทรศัพท์ขอรับคำปรึกษาล่วงหน้า และหลังฉีดวัคซีนควรงดอาบน้ำหรือออกกำลังกายหนักๆ ประมาณ 1 สัปดาห์

การสังเกตอาการหลังทำวัคซีน

หลังทำวัคซีนควรสังเกตอาการอยู่ที่สถานพยาบาลสัตว์อย่างน้อย 20-30 นาที เพื่อสังเกตุอาการแพ้วัคซีนแบบเฉียบพลันที่มีโอกาสเกิดขึ้น และควรสังเกตอาการต่อที่บ้านอีก 24-48 ชั่วโมง

ซึ่งสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวมีการตอบสนองต่อวัคซีนที่แตกต่างกัน บางตัวอาจมีการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันแบบรุนแรงทำให้เกิดอาการแพ้วัคซีนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ สายพันธุ์ พันธุกรรม หากสัตว์เลี้ยงแสดงผลอันไม่พึงประสงค์จากการทำวัคซีน ควรปรึกษาหรือรีบพาไปพบสัตวแพทย์ทันที และหากสัตว์เลี้ยงของท่านเคยมีประวัติการแพ้วัคซีน ต้องแจ้งสัตวแพทย์ด้วยทุกครั้ง

 

 

อาการอันไม่พึงประสงค์จากการทำวัคซีน

อาการข้างเคียงที่อาจพบได้หลังการทำวัคซีน

·      อาการบวมอักเสบ และเจ็บปวดบริเวณที่ฉีด

·      ซึม มีไข้ต่ำ ๆ กินอาหารได้ลดลง

·      มีน้ำมูก ไอ หรือจาม

               หากพบอาการดังกล่าวให้สังเกตุอาการและดูแลที่บ้านได้  อาการควรจะดีขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง หากไม่ดีขึ้นให้ปรึกษาสัตวแพทย์

 

 

อาการแพ้วัคซีน

·      มีอาการบวมรอบดวงตา ปาก ใบหน้า

·      มีตุ่มหรือผื่นขึ้นตามตัวและคัน

·      อาเจียน ถ่ายเหลว

·      หอบหายใจ หัวใจเต้นเร็ว อ่อนแรง เดินเซ

·      กรณีที่แพ้รุนแรงสัตว์เลี้ยงจะแสดงอาการอาจช็อค หมดสติ และเสียชีวิตได้

หากพบอาการดังกล่าวให้รีบพาสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์ให้เร็วที่สุด

 

  

วัตซีนหมา วัคซีนแมว วัคซีนพิษสุนัขบ้า วัคซีนรวมหมา วัคซีนรวมแมว

 

Related Post

โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา หรือ Ringworm เป็นโรคที่พบได้บ่อยกับแมวโดยเฉพาะอย่างยิ่งแมวที่มีขนยาวอย่างเช่นพันธุ์เปอร์เซีย เชื้อราที่ก่อโรคในแมวสามารถเกิดจากเชื้อราชนิดต่างๆ โดยเชื้อรา Microsporum canis จัดเป็นเชื้อราที่ก่อโรคชนิดหลักในแมว เชื้อราเหล่านี้จ
6 โรคร้าย จากชนชั้นเห็บหมัด เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม
ผู้ที่เลี้ยงน้องแมวต้องรู้จักกับ “โรคหัดแมว” ไว้ให้ดี พร้อมเข้าใจถึงการป้องกัน เพื่อให้น้องแมวห่างไกลจากโรคอันตรายนี้ และมีสุขภาพแข็งแรงไปนานๆ