Thonglor Pet Hospital, Open 24 hours

Oh My God น้องหมาก็เป็นลิ้นหัวใจรั่วได้….

21 / Jan / 2022

“โรคลิ้นหัวใจรั่ว” ในสุนัข ส่วนใหญ่จะพบในสุนัขพันธุ์เล็ก เช่น ชิวาว่า, ปอมเมอเรเนียน คาวาเรีย คิง ชาร์ล สแปเนียล, ปักกิ่ง ฯลฯ โดยเริ่มพบได้ตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป

จะรู้ได้อย่างไรว่าสุนัขของเราเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว

  1. ไอกลางคืน
  2. ไอแห้งๆ หรือคล้ายไอทีเสมหะ
  3. หายใจเร็ว หรือถี่กว่าปกติ หายใจลำบาก
  4. สีเหงือก สีชมพูซีด หรือขาวซีด
  5. ทานอาหารน้อยลง น้ำหนักตัวลดลง
  6. ท้องกางโต
  7. มีอาการบวมน้ำบริเวณขา
 

เนื่องจากเมื่อถึงภาวะสูงวัย ลิ้นหัวใจจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง โดยเกิดการหนาตัว ขาดความยืดหยุ่น หดสั้น ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงไป ปิดไม่สนิท (รั่ว) เกิดเป็นภาวะหัวใจล้มเหลว (Chronic Heart Failure)

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโรคหัวใจติดต่อได้ที่ 02-712-6301-4 หรือที่ www.thonglorpet.com และ www.facebook.com/Pet.thonglor

Related Post