Thonglor Pet Hospital, Open 24 hours
Pet Health Care

ศูนย์กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

Pet Health Care

สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-079-9999 หรือ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ทุกสาขา

01 Concept

ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ประเมิน และฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับสัตว์ป่วย ที่มีสภาวะร่างกายเสื่อมถอยจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือความเสื่อมจากอายุที่มากขึ้น ปัญหากระดูกและข้อ ปัญหาอัมพาต ขาอ่อนแรง เพื่อให้กลับมาสู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียงเดิมให้มากที่สุด รวมถึงป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งวางแผนการออกกำลังกายและควบคุมรูปร่างให้เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงเฉพาะตัว

02 Treatment

  • 01การบำบัดก่อนและหลังผ่าตัดกระดูกและข้อ
  • 02การอักเสบของเอ็นและข้อ
  • 03การดูแลแผลที่มีขนาดใหญ่
  • 04ลูกสะบ้าเคลื่อน / เสื่อม
  • 05การรักษาอาการเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรัง
  • 06การบำบัดก่อนและหลังผ่าตัดระบบประสาท
  • 07หมอนรองกระดูกเคลื่อน
  • 08อัมพาต
  • 09การบาดเจ็บของกระดูกสันหลัง
  • 10การบาดเจ็บของเส้นประสาทต่างๆ

03 Instruments