Thonglor Pet Hospital, Open 24 hours

Pet Health Care

สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-079-9999 หรือ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ทุกสาขา

01 Concept

“เพราะแมวไม่ใช่หมาตัวเล็ก” ด้วยความแตกต่างทางโครงสร้างสรีระวิทยา ลักษณะพฤติกรรมของแมว พยาธิวิทยาการเกิดโรค ซึ่งมีความแตกต่างจากในสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ดังนั้นจึงทำให้อายุรศาสตร์โรคแมวเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความจำเพาะ คลินิกแมว โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ภายใต้การดูแลของทีมสัตวแพทย์และบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะในแมว พร้อมให้บริการการตรวจสุขภาพ การวินิจฉัยโรคและรักษา รวมถึงให้คำปรึกษาเรื่องพฤติกรรมและการดูแลในแมว พร้อมทั้งพื้นที่คลินิกแมวและห้องพักสัตว์ป่วยที่ถูกออกแบบแยกจากสุนัขอย่างชัดเจน เพื่อลดปัจจัยความเครียดและสร้างความรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเมื่อน้องแมวต้องเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล

02 Treatment

  • 01การตรวจสุขภาพสำหรับน้องแมวทุกช่วงอายุโดยทีมสัตวแพทย์ที่ชำนาญการ
  • 02การตรวจโรคทางอายุรกรรมในแมว
  • 03บริการตรวจและวินิจฉัยโรคไวรัสที่สำคัญในแมวเช่น FIV , FeLV , FIP , FPV , โรคไวรัสในระบบทางเดินหายใจ
  • 04การตรวจหมู่เลือดและการถ่ายเลือดในแมว
  • 05การผ่าตัดและอัลตร้าซาวด์
  • 06การตรวจและให้คำปรึกษาทางพฤติกรรมในแมว
  • 07บริการพื้นที่รอตรวจ ห้องตรวจ และห้องพักแมวป่วยที่เป็นพื้นที่แยกเฉพาะสำหรับแมว

03 Instruments