Thonglor Pet Hospital, Open 24 hours

การศัลยกรรมและวางยาสลบ

22 / May / 2022
การศัลยกรรมและวางยาสลบในสัตว์เลี้ยง เมื่อได้ยินแล้วคิดว่าหลายๆท่านคงไม่ค่อยสบายใจนักหากสัตว์เลี้ยงของท่านมีอันต้องเกี่ยวข้องกับการกระทำเหล่านี้  ในความเป็นจริงแล้วความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและเครื่องมือทางด้านสัตวแพทย์ได้มีการพัฒนาไปค่อนข้างไกลมาก ดังนั้นการศัลยกรรมและการวางยาสลบจึงสามารถช่วยเหลือชีวิตของสัตว์เลี้ยงของท่านได้อย่างมากเพียงแต่ทุกๆท่านต้องมีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวมากขึ้น

ศัลยกรรมแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ
1. ศัลยกรรมเนื้อเยื้ออ่อน (Soft Tissue Surgery) ทำให้การพักฟื้นใช้เวลาไม่นานและมีภาวะแทรกซ้อนค่อนข้างน้อยการผ่าตัดดังกล่าวได้แก่ การทำหมัน การทำฟัน การตัดนิว การตัดหาง หรือการตัดเนื้องอกเล็กๆ การผ่าคลอด เป็นต้น
2. การผ่าตัดขนาดใหญ่ (Major soft Tissue surgery) พบว่าการผ่าตัดชนิดนี้เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย ระยะเวลาในการผ่าตัดค่อนข้างนาน สัตว์เลี้ยงต้องใช้เวลาในการพักฟื้นนานเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย การผ่าตัดดังกล่าวได้แก่การผ่าตัด ช่องอกและกระบังลม การตัดต่อลำไส้ การแปลงเพศ การแก้ไขสภาวะกระเพาะบิด เป็นต้น

ศัลยกรรมกระดูก (Orthopedic surgery)
เป็นการทำการผ่าตัดกระดูกทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมกระดูกหักหลังแตกหรือเคลื่อน เชิงการหัก การรักษาต้องทำร่วมกับกาสรทำกายภาพบำบัด เพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อกระดูกให้กลับสู่สภาวะปกติให้เร็วขึ้น

การวางยาสลบคืออะไร
การวางยาสลบเป็นขั้นตอนสำคัญควบคู่ไปกับการผ่าตัดทุกประเภท โดยมีจุดประสงค์ให้สัตว์ปราศจากการรู้สึกตัว ไม่แสดงการเจ็บปวด มีการคลายตัวของกล้ามเนื้อ และไม่มีปฎิกิริยาตอบโต้ขณะผ่าตัดเพื่อให้กระบวนการผ่าตัดสามารถดำเนินไปได้ โดยสามารถฟื้นกลับคืนเป็นปกติได้ภายหลังหมดฤทธิ์ยา

ใครมีหน้าที่ในการวางยาสลบ
วิสัญญีสัตวแพทย์ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางยามีหน้าที่ให้การดูแลสัตว์ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดทั้งก่อนและหลังจากการวางยาสลบเสร็จสิ้น โดยวิสัญญีสัตวแพทย์จะมีหน้าที่ดูแลจนกระทั่งสัตว์ฟื้นจากยาสลบจนรู้สึกตัวเต็มที่

วิธีการวางยาสลบ
วิธีการและขั้นตอนในการวางยาสลบนั้นอาจมีหลายวิธี ทั้งการใช้ยาฉีด ใช้ยาดม หรือการใช้ยาชาเฉพาะที่ (Block) ซึ่งการจะเลือกวิธีใดนั้นวิสัญญีสัตวแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดสำหรับสัตว์แต่ละตัว
 
การเตรียมตัวในการทำศัลยกรรมและวางยาสลบ
เนื่องด้วยอาจมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามามีผลกระทบ ทั้งเรื่องสุขภาพ อายุ โรคประจำตัว หรือแม้กระทั่งความเสี่ยงต่อการแพ้ยาสลบดังนั้นการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดปลอดภัยจากการวางยาสลบที่สุด จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมตัวที่ดี ดังนี้
1. ตรวจเช็คสุขภาพ โดยสัตวแพทย์ ประกอบด้วย
  • ศึกษาประวัติ
  • การตรวจร่างกายโดยตรงที่ตัวสัตว์
  • ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ตรวจเลือด,ปัสสาวะ)
  • ตรวจพิเศษในกรณีจำเป็น เช่น EKG,อัลตราซาวด์, X-ray เป็นต้น
2. ปฎิบัติตามขั้นตอนที่สัตวแพทย์แนะนำ เช่นงดน้ำ งดอาหาร อย่างน้อย 12 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการอาเจียน หรือขย้อนอาหารออกมาซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการสำลักเข้าไปในปอดได้
ถ้าเรารู้และเข้าใจ จะทำให้การศัลยกรรมไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างที่คิด

Related Post

ทำไมเข้าใกล้ปากน้องหมาน้องแมวแล้วมีกลิ่นตุๆ
สำหรับเจ้าของน้องหมาน้องแมวบ้านไหนที่ลูกรักสี่ขามีกลิ่นปากตุๆ ให้สงสัยได้เลยว่าน้องๆมีปัญหาโรคเหงือกแล้วละ โดยโรคนี้พบมากในสุนัขถึง 64% และพบมากขึ้นถึง 85% ในสุนัขและแมวที่มีอายุมากกว่า 3 ปี
รู้จักกับโรคตาในสุนัขและโรคตาในแมว ที่ทำให้สุนัขตาเป็นฝ้าขาว เช่นเดียวกับแมวที่มีตาขุ่น โรคนี้เกิดจากอะไร สามารถรักษาได้หรือไม่ มาหาคำตอบกัน!
มอบ...ความรักให้สัตว์เลี้ยงของคุณ โดยการส่งเสริมให้เขาเหล่านั้นสุขภาพดี นำมาซึ่งความสุขของคุณและครอบครัวบางครั้งสัตว์เลี้ยงของคุณ ไม่อาจบอกได้ว่าเขามีความผิดปกติในร่างกายเกิดขึ้นและเมื่อคุณพบว่าป่วยก้สายเกินไป และไม่สามารถรักษาให้หายได้ เช่นโรคมะเร็ง โรคไ
โรคหัวใจเกิดขึ้นได้ทั้งสุนัขและแมว โดยอาจจะมีสาเหตุมาจากความผิดปกติในโครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจหรือความผิดปกติของหัวใจตั้งแต่แรกเกิด อาการของโรคหัวใจที่เรียกว่าหัวใจล้มเหลว ทำให้ระบบไหลเวียนเลือดผิดปกติ เป็นผลให้เนื้อเยื่อและอวยัวะสำคัญต่างๆ ไปเลี้ยงน้อ