นัดหมาย ค้นหาแพทย์ ติดต่อเรา

บริการฉีดวัคซีนรวมสุนัข และฉีดวัคซีนแมว

สุนัข 3 ตุลาคม 2565 1665 Views

         การฉีดวัคซีนรวมสุนัข และแมวถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเนื่องจากมีโรคหลายชนิดที่เป็นแล้วรักษาได้ยาก หรือเป็นแล้วมีโอกาสที่สุนัขและแมวของเราจะเสียชีวิตได้สูง ดังนั้นการฉีดวัคซีนหมาและฉีดวัคซีนแมว จึงเป็นวิธีป้องกันโรคต่างๆ ให้ห่างไกลจากสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก

ข้อควรรู้ก่อนฉีดวัคซีนลูกสุนัขและวัคซีนแมว

         เกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ สำหรับการฉีดวัคซีนลูกสุนัขและลูกแมว คือจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยในช่วงที่จะทำวัคซีน เนื่องจากวัคซีนส่วนใหญ่ที่ใช้นั้น จะเป็นวัคซีนเชื้อเป็น คือ การนำเชื้อก่อโรคมาผ่านกระบวนการทำให้เชื้ออ่อนกำลังลง โดยการที่สุนัขและแมวได้รับวัคซีนเข้าไปก็คล้ายกับการได้รับเชื้อเข้าไป แตกต่างกันก็ตรงที่ วัคซีนที่ฉีดเข้าไปนั้นจะไม่สามารถทำให้สุนัขและแมวเกิดโรคได้ เพราะเชื้อไม่มีกำลังมากพอ ที่จะก่อโรค เพียงแต่มีกำลังสำหรับเหนี่ยวนำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายตอบสนองและจดจำเชื้อเท่านั้น

         แต่อย่างไรก็ตาม การป่วยหลังจากที่เพิ่งฉีดวัคซีนอาจเกิดขึ้นได้ เพราะเป็นผลมาจากปฏิกิริยาของร่างกาย เช่น มีไข้อ่อน ๆ ซึม กินอาหารลดลง เจ็บปวดบริเวณที่ฉีด เป็นต้น ซึ่งเป็นผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีน ดังนั้น คุณหมอจึงมักจะแนะนำ ให้เจ้าของงดอาบน้ำให้สุนัขหรือแมว 7 วันหลังจากฉีดวัคซีน

         ทั้งนี้การป่วยหลังจากการฉีดวัคซีนรวมสุนัขหรือวัคซีนรวมแมว บางครั้งอาจเกิดจากสุนัขหรือแมวอาจจะมีเชื้อแฝงอยู่ก่อน แต่ยังไม่แสดงอาการ เมื่อฉีดวัคซีนเข้าไปจึงทำให้แสดงอาการป่วยขึ้น ดังนั้นสุนัขที่เข้ารับการฉีดวัคซีนรวมสุนัขทุกครั้ง จะต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เต็มที่ โดยเจ้าของจะต้องสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงให้ดี ถ้าป่วยอยู่จะต้องทำการรักษาให้หายก่อนที่จะทำการฉีดวัคซีน

โรคติดเชื้อที่สำคัญในสุนัขและวัคซีนลูกสุนัข

 • โรคไข้หัดสุนัข ( Canine distemper )
 • โรคลำไส้อักเสบในสุนัข ( Canine Viral Parvo virus )
 • โรคเลปโตสไปโรซีสหรือโรคฉี่หนู ( Leptospirosis )
 • โรคตับอักเสบในสุนัข ( infectious Canine Hepatitis, Canine Adenovirus Infection )
 • โรคพิษสุนัขบ้า ( Rabies )
 • โรคหลอดลมอักเสบในสุนัข ( Canine Infectious Tracheobronchitis : CIT, Kennel cough )

โปรแกรมวัคซีนในสุนัข

อายุชนิดวัคซีนครั้งที่
6  สัปดาห์วัคซีนป้องกันโรคหวัดสุนัข( ครั้งที่    1  )
8 สัปดาห์วัคซีนป้องกันไข้หัดสุนัข , ลำไส้อักเสบ ,เลปโตสไปโรซิส ตับอักเสบ , พาราอินฟูลเอนซ่า
 
( ครั้งที่    1  )
11 สัปดาห์วัคซีนป้องกันไข้หัดสุนัข , ลำไส้อักเสบ ,เลปโตสไปโรซิส ตับอักเสบ , พาราอินฟูลเอนซ่า
 
( ครั้งที่    2  )
14 สัปดาห์วัคซีนป้องกันไข้หัดสุนัข , ลำไส้อักเสบ ,เลปโตสไปโรซิส ตับอักเสบ , พาราอินฟูลเอนซ่า
 
( ครั้งที่    3  )
17 สัปดาห์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัชบ้า( ครั้งที่    1  )
20 สัปดาห์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัชบ้า( ครั้งที่    2  )
1  ปีกระตุ้นวัคซีนสุนัขบ้า, ไข้หัดสุนัข, ลำไส้อักเสบ, เลปโตสไปโรซิส, ตับอักเสบ, พาราอินฟูลเอนซ่า 

สุนัขที่เคยได้รับวัคซีนตามโปรแกรมแล้ว ให้รับการฉีดวัคซีนรวมสุนัขและวัคซีนพิษสุนัขบ้า ปีละ 1 ครั้ง

โรคติดเชื้อที่สำคัญในแมว

 • โรคพิษสุนัขบ้า ( Rabies )
 • โรคช่องท้องอักเสบติดต่อ ( Feline infectious peritonitis : FIP )
 • มะเร็งเม็ดเลือดขาวในแมว ( Feline leukemia virus : FeLV )
 • โรคไข้หัดแมว ( Feline panleukopenia,Feline distemper )
 • โรคเอดส์แมว ( Feline Immunodeficiency Virus : FIV )
 • โรคหวัดแมว / โรคระบบทางเดินหายใจส่วนต้นในแมว ( Feline infectious upper respiratory tract disease )

โปรแกรมวัคซีนในแมว

อายุชนิดวัคซีนครั้งที่
8 สัปดาห์วัคซีนป้องกันไข้หัด และ โรคระบบทางเดินหายใจส่วนต้น ช่องปากและลิ้นอักเสบ
 
( ครั้งที่    1  )
11 สัปดาห์วัคซีนป้องกันไข้หัด และ โรคระบบทางเดินหายใจส่วนต้น ช่องปากและลิ้นอักเสบ
 
( ครั้งที่    2  )
14 สัปดาห์วัคซีนป้องกันไข้หัด และ โรคระบบทางเดินหายใจส่วนต้น ช่องปากและลิ้นอักเสบ
 
( ครั้งที่    3  )
17 สัปดาห์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัชบ้า( ครั้งที่    1  )
20 สัปดาห์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัชบ้า( ครั้งที่    2  )
1  ปีกระตุ้นวัคซีนพิษสุนัขบ้า , ไข้หัด และ โรคระบบทางเดินหายใจส่วนต้น ช่องปากและลิ้นอักเสบ 

         แมวที่เคยได้รับวัคซีนตามโปรแกรมแล้ว ให้ฉีดพิษสุนัขบ้าแมวและวัคซีนรวมกระตุ้น ปีละ 1 ครั้ง

ติดต่อสอบถาม เพื่อฉีดวัคซีนประจำปีหมา-แมว ในกรุงเทพ เชียงใหม่ พัทยา ระยอง และภูเก็ต หรือนัดวันพบสัตวแพทย์ได้ที่  เบอร์โทรศัพท์ 02-079-9999


 


Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

แพ็กเกจและโปรโมชั่นที่แนะนำ
Avatar
การฉีดวัคซีนรวมสุนัข และแมวถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเนื่องจากมีโรคหลายชนิดที่เป็นแล้วรักษาได้ยาก หรือเป็นแล้วมีโอกาสที่สุนัขและแมวของเราจะเสียชีวิตได้สูง ดังนั้นการฉีดวัคซีนหมาและฉีดวัคซีนแมว จึงเป็นวิธีป้องกันโรคต่างๆ ให้ห่างไกลจากสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก