นัดหมาย ค้นหาแพทย์ ติดต่อเรา

โรคมะเร็งบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ในสุนัข

สุนัข 17 กันยายน 2565 273 Views

Venereal granuloma(VG) หรือ โรคมะเร็งบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ในสุนัข

Canine Transmissible venereal tumor (TVT ) or Venereal granuloma (VG)

         โรคนี้จัดเป็นโรคเนื้องอกที่สามารถติดต่อได้ มักเป็นที่อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก พบเฉพาะในสุนัขและกลุ่มหมาป่า (Fox, coyote) เท่านั้น พบมากในประเทศเขตร้อนและใต้เขตร้อน (tropical and subtropical country) และมักพบในกลุ่มสุนัขที่กําลังอยู่ในวัยเจริญพันธุ สุนัขเพศเมียมีโอกาสติดโรคได้ง่ายกว่าเพศผู้ และไม่พบรายงานโรคนี้ในสุนัขเพศเมียที่เพิ่งเข้าสูวัยเจริญพันธุ์หรือไม่เคยผสมพันธุ์มาก่อน อัตราการเจริญของก้อนเนื้องอกขึ้นกับสุขภาพทั่วไปของสุนัขและเนื้องอกอาจมีการหายเองได้จากการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกาย

         การติดต่อของโรค เซลล์เนื้องอกจะมีการปลูกถ่ายระหว่างเซลล์ผ่านการผสมพันธุ์หรือการสัมผัสจาก การเลีย, การดมและการกัดบริเวณอวัยวะเพศที่มีเนื้องอกอยู่ เนื่องจากลักษณะเฉพาะในการผสมพันธุของสุนัขเป็นสาเหตุโน้มนำต่อการเกิดโรคไดง่าย เช่น การบาดเจ็บที่เซลลของเนื้อเยื่อช่องคลอด หรือเยื่อเมือกของอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ จึงทำให้เกิดการฝังตัวของเซลล์เนื้องอกได้ การแพร่กระจายของเนื้องอกมักพบในสัตว์ที่เป็นเนื้องอกมากกว่าหนึ่งเดือนขึ้นไป โดยพบว่ามักแพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลืองที่อยู่บริเวณข้างเคียง, Perineum และถุงอัณฑะ การแพร่กระจายในระยะไกลพบได้น้อยมาก เช่น ปอด, อวัยวะภายในช่องท้องและระบบประสาทส่วนกลาง นอกจากนี้ยังพบเนื้องอกชนิดนี้ได้ที่ผิวหนัง, ลูกตา, ช่องปากหรือในโพรงจมูก (Extra Transmissible Venereal Tumor)

         อาการที่เห็น   สุนัขเพศผู้มักพบก้อนเนื้องอกขึ้นบริเวณ bulbus glandis ของ penis หรือpreputial mucosa สุนัขเพศเมียมักพบที่urethral orifice หรือ caudal vagina wall มักพบเลือดหรือหนองปนเลือดออกมาจากเยื่อหุ้มอวัยวะเพศหรือจากช่องคลอดได้ ลักษณะของก้อนเนื้องอกจะคล้ายดอกกะหล่ำ สุนัขอาจมีปัญหาการปัสสาวะไม่ออกถ้าก้อนเนื้องอกบริเวณอวัยวะเพศขวางท่อปัสสาวะ ในกรณีเนื้องอกขึ้นที่โพรงจมูก สุนัขจะมีเลือดหรือสิ่งคัดหลั่งออกจากโพรงจมูก, หน้าบวมและต่อมน้ำเหลืองใต้คาง(submandibular lymphnode)

         วิธีการรักษา เนื้องอกที่อวัยวะเพศจะตอบสนองต่อการรักษาด้วยการทำเคมีบำบัดชนิด Vincristine มากที่สุด ซึ่งต้องฉีดทุกสัปดาห์ 4-6 ครั้งกว่าเนื้องอกที่อวัยวะเพศจะมีขนาดเล็กลงและหายไป การผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกออกมักได้ผลดีกรณีก้อนเนื้องอกมีขนาดเล็ก ถ้าก้อนเนื้อมีขนาดใหญ่หลังการผ่าตัดพบว่ามีโอกาสกลับมาขึ้นใหม่ได้สูง การฉายแสงสามารถรักษาเนื้องอกที่อวัยวะสืบพันธุ์ได้ในกรณีเนื้องอกไม่ตอบสนองต่อการรักษาเคมีบำบัด แต่การรักษาวิธีนี้ราคาค่อนข้างสูง

เครดิต ข้อมูล

สพ.ญ.นวพร ชวนปรีชา

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor