นัดหมาย ค้นหาแพทย์ ติดต่อเรา

ใส่ใจพฤติกรรม (7 care)

โรคและการรักษา 17 กันยายน 2565 44 Views

การฝึกเรื่องพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงเริ่มฝึกได้ตั้งแต่

ช่วง 1-3 สัปดาห์แรก

       ควรจับลูกสุนัขและลูกแมวด้วยความนุ่มนวล เพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อสู้และลดความเครียดได้ดีเมื่อโตขึ้น 

ช่วง 2-4 สัปดาห์

       ควรแนะนำเรื่องการจับบังคับฝึกตัดเล็บ ฝึกไม่ให้กัดแทะสิ่งของ และปรับตัวกับสิ่งแปลกใหม่

ช่วง 8-10 สัปดาห์

       ลูกสุนัขจะเริ่มมีความกลัว เพราะเป็นช่่วงที่ต้องย้ายเข้าไปอยู่กับเจ้าของใหม่พฤติกรรมเหล่านี้ช่วยได้โดยใช้ขนมหรือของเล่น สำหรับแมวอาจจะใช้ Pheromone สังเคราะห์เพื่อลดความเครียดและความกลัว

ควรฝึกให้ลูกสุนัขอยู่ในบริเวณที่จัดไว้ในบ้านและฝึกให้เคยชินกับการอยู่ในกรงสำหรับการขนนย้ายและการอยู่ในโรงพยาบาลเป็นครั้งคราว

Powered by Froala Editor