นัดหมาย ค้นหาแพทย์ ติดต่อเรา

การรักษาสุนัขและแมวเป็นโรคไต

สุนัข ,แมว ,โรคและการรักษา ,โรคที่พบบ่อยในสัตว์เลี้ยง 7 ตุลาคม 2565 52,914 ครั้ง

        เคยนึกสงสัยกันบ้างหรือเปล่าว่าสุนัขและแมวเป็นโรคไตเหมือนกับมนุษย์ได้หรือไม่?

คำตอบคือ ใช่ สัตว์เลี้ยงของเราสามารถก็เป็นโรคไตได้ เจ้าของจึงควรสังเกตสัตว์เลี้ยง เข้าใจโรค และแนวทางการรักษา

         ไตมีหน้าที่ขับของเสียต่างๆ ของร่างกายโดยการกรองของเสียออกจากเลือด   ขับทิ้งทางปัสสาวะและรักษาสมดุลของน้ำในร่างกาย ไตเป็นอวัยวะที่สำคัญและช่วยรักษาความสมดุลของน้ำในร่างกาย  ถึงแม้ไตเสียหายไปมาก แต่ก็ยังสามารถทำงานได้ดังนั้นกว่าที่ไตจะเริ่มแสดงความผิดปกติ ก็คือไตสูญเสียไป 75% หรือ 2ใน3 ของเนื้อไตแล้ว สัตว์จึงจะเริ่มแสดงอาการ หรือตรวจเลือดเจอว่าค่าไตขึ้น 

จากการตรวจเลือด

         ในประเทศสหรัฐอเมริกา สุนัขมากกว่า 20 % ที่อายุมากกว่า 5 ปี มีอาการของโรคไตวาย และพบว่าสุนัขและ แมวเป็นโรคไตจนถึงแก่ชีวิตสูงที่สุด มากกว่าสาเหตุการตายประเภทอื่น

ไตวายแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

 1. ไตวายเฉียบพลัน  จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้นกับร่างกาย
 • เสียเลือดมาก   
 • ช็อก        
 • เครียดจากการผ่าตัด   
 • ขาดน้ำอย่างรวดเร็ว  
 • ยา
 • ได้รับการกระทบกระเทือนต่างๆ เช่น จากอุบัติเหตุ    
 • ได้รับสารพิษต่างๆ ที่มีผลต่อไต

      2.  ไตวายเรื้อรัง  มักเกิดจากระบบอื่นๆ ที่ทำให้ไตเสียหายที่ละน้อยหรือเกิดขึ้นตามมาหลังจากภาวะไตวายเฉียบพลันที่ไม่ได้รับการรักษา รวมถึงอาหารที่ได้รับความผิดปกติต่อระบบภูมิคุ้มกัน

อาการ

         อาการของโรคไตจะไม่ปรากฏจนกระทั่ง 2ใน3 ของเนื้อเยื่อไตถูกทำลาย ของเสียที่ร่างกายควรจะขับทิ้งไปยังอยู่ในกระแสเลือดและสัตว์เลี้ยงจะมีอาการดังนี้

 • เบื่ออาหาร    
 • น้ำหนักลด    
 • ซึม 
 • ปัสสาวะบ่อย   หรือ ไม่ปัสสาวะ
 • ขนร่วง
 • อาเจียน    
 • ท้องเสีย    
 • เหงือกซีด      

         ค่าไตจากการตรวจเลือดสูงขึ้นอาการของสุนัขและแมวเป็นโรคไตอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือค่อยเป็นค่อยไปอย่างช้าๆก็ได้ และอาจเป็นผลสืบเนื่องที่เกิดจากโรคอื่นก็ได้

การวินิจฉัย

         สัตวแพทย์จะทำการตรวจร่างกายโดยทั่วไป ตรวจเลือด ตรวจปัสวะ และตรวจการทำงานของหัวใจ เพื่อทำให้ทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดการไตวาย ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำการรักษาและพยากรณ์โรคได้อย่างถูกต้อง

การรักษาและการจัดการ

 • ไตวายเรื้อรังเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ไตไม่สามารถกลับมาทำงานได้ปกติแต่สามารถช่วยทำให้สัตว์เลี้ยงมีชีวิตอยู่ได้นาน
 • ไตวายเฉียบพลันจะทำให้สัตว์เลี้ยงมีโอกาสเสียชีวิตสูงมาก แต่ถ้าหากทำการรักษาได้ทันท่วงที และสามารถควบคุมความรุนแรงของโรคได้ โอกาสที่จะหายและไตกลับมาทำงานปกติก็มีสูง

         การรักษาสุนัขและแมวเป็นโรคไต สัตว์เลี้ยงควรได้รับการรักษาดูแลอย่างใกล้ชิดจากสัตวแพทย์ ได้รับสารน้ำ ยาต่างๆ และอาหารที่เหมาะสม ซึ่งโรงพยาบาลของเรามีอาหารแมว อาหารหมาโรคไตเพื่อดูแลสัตว์ที่ป่วยโรคนี้โดยเฉพาะ

         อาจมีการตรวจเลือดเป็นระยะเพื่อประเมินการทำงานของไตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการดูแลพิเศษในเรื่องต่างๆไม่ให้สัตว์เลี้ยงทรมานจากโรคไตเมื่อสัตว์เลี้ยงอาการดีขึ้นจนสามารถกลับบ้านได้สัตว์เลี้ยงต้องการ การดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษโดยการแนะนำจากสัตวแพทย์   เช่น

 • หลีกเลี่ยงไม่ให้สัตว์เกิดความเครียด
 • จัดให้มีน้ำสะอาดกินตลอดเวลา
 • ดูแลเรื่องอาหารเป็นพิเศษ ควรให้อาหารแมวและอาหารหมาโรคไตเท่านั้น
 • จำกัดการออกกำลังกาย
 • พาไปพบสัตวแพทย์เมื่อถึงเวลานัด
 • รายงานสิ่งต่างๆให้สัตวแพทย์ทราบ

Powered by Froala Editor


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง สนใจบริการ อาบน้ำตัดขน ว่ายน้ำ สั่งซื้อสินค้าสัตว์เลี้ยงออนไลน์ สามารถสอบถามได้ที่


#ThonglorPetHospital #TheBestAlways

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor