Thonglor Pet Hospital, Open 24 hours

การตรวจสุขภาพในสุนัขและแมว

22 / May / 2021
มอบ...ความรักให้สัตว์เลี้ยงของคุณ โดยการส่งเสริมให้เขาเหล่านั้นสุขภาพดี นำมาซึ่งความสุขของคุณและครอบครัวบางครั้งสัตว์เลี้ยงของคุณ ไม่อาจบอกได้ว่าเขามีความผิดปกติในร่างกายเกิดขึ้นและเมื่อคุณพบว่าป่วยก้สายเกินไป และไม่สามารถรักษาให้หายได้ เช่นโรคมะเร็ง โรคไตวาย โรคพยาธิหนอนหัวใจระยะสุดท้าย และโรคหัวใจล้มเหลว เป็นต้น

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อตระหนักถึงความรักและห่วงใยที่คุณมีต่อเขา จึงจัดโปรแกรมการตรวจสุภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงขึ้น เพื่อมั่นใจว่าสัตว์เลี้ยงของคุณไม่มีโรคร้ายแอบแฝงอยู่ แลหากมีจะได้การรักษาได้ทันท่วงที โปรแกรมตรวจสุขภาพนี้จัดขึ้นโดยคำนึงความเหมาะสมของสัตว์เลี้ยงในช่วงอายุสำคัญ

โปรแกรมตรวจสุขภาพที่แนะนำในสัตว์เลี้ยงแต่ละอายุ
(โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสุนัขแต่ละตัว)

โปรแกรมตรวจพื้นฐาน (สำหรับสุนัขแรกเกิดถึง1ปี)
 • การตรวจร่างกาย ตรวจพยาธิภายนอก และตรวจอุจระ
 • การตรวจฟัน แนะนำการแปรงฟัน การให้อาหาร ทำความสะอาดฟัน
 • เจาะเลือดเพื่อตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC และพยาธิในเม็ดเลือด (blood Parasite)
 • ตรวจแอนติเจนของพยาธิหนอนหัวใจ (กรณีสุนัขอายุมากกว่า 6เดือน และไม่ได้รับยาป้องกันพยาธิหนอนหัวเป็นประจำ)

โปรแกรมตรวจพื้นฐาน (สำหรับสุนัข1ถึง 6ปี)
 • โปรแกรมตรวจพื้นฐาน
 • ตรวจฟันการเกิดหินน้ำลาย/หินปูน
 • เจาะเลือดเพื่อตรวจการทำงานของไต (Creatinine) และ ตับ (SGPT.SGOT)
 • ตรวจปัสสวะ

โปรแกรมตรวจพื้นฐาน (สำหรับสุนัข6ถึง 9ปี)
*กรุณางดอาหารสุนัขของท่านก่อนทำการตรวจ 8ชั่วโมงขึ้นไป ไม่ต้องงดน้ำ
 • โปรแกรมการตรวจพื้นฐาน
 • เอ็กซเรย์ช่องอก และคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ECG
 • เอ็กซเรย์สันหลังทั้งหมด (spot flim)
 • ตรวจเบาหวาน
 • ตรวจตา
 • ปรึกษาโภชนาการ ฟัน หู เล็บ ผิวหนัง กระดูก

โปรแกรมตรวจเบาหวาน
**กรุณางดอาหารสุนัขของท่านก่อนทำการตรวจ 8ชั่วโมงขึ้นไป ไม่ต้องงดน้ำ
 • ตรวจร่างกายและตรวจตา
 • เจาะเลือดเพื่อตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • ตรวจน้ำตาลในเลือด
 • ตรวจไขมันในเลือด
 • เจาะเลือดเพื่อตรวจการทำงานของไต (Creatinine) และ ตับ (SGPT.SGOT)
 • ตรวจปัสสวะ

โปรแกรมตรวจหัวใจ
 • ซักประวัติ และตรวจร่างกายโดยละเอียด
 • เอ็กซเรย์ช่องอก
 • คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ECG
 • ตรวจคลื่นอัลตร้าซาวด์หัวใจ (echocardiography)

โปรแกรมตรวจมะเร็ง
 • ตรวจร่างกายโดยเฉพาะ เต้านม ต่อมลูกหมาก.
 • เอ็กซเรย์ช่องอก และช่องท้อง
 • เจาะตรวจก้อนเนื้อที่มีความผิดปกติ (Cytology)
 • ตรวจคลื่นอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด

Related Post

การฉีดวัคซีนในสุนัขและแมวถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเนื่องจากมีโรคหลายชนิดที่เป็นแล้วรักษาได้ยาก หรือเป็นแล้วมีโอกาสที่สุนัขและแมวของเราจะเสียชีวิตได้สูง ดังนั้นการฉีดวัคซีนจึงเป็นวิธีป้องกันโรคต่างๆ ให้ห่างไกลจากสุนัขและแมวที่คุณรัก
อากาศร้อนชื้นในเมืองไทยสำหรับคนและสัตว์แล้วอาจจะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วย แต่คุณๆทราบหรือไม่ว่าสำหรับพวกปรสิตภายนอกอย่างเห็บและหมัดนั้นจัดว่าเป็นสวรรค์เลยทีเดียว ดังนั้นเราจำเป็นต้องรู้จักมันเหล่านั้นเสียก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้สุนัขและแมวของเราต้องกลายเป็นทั้ง
โรคอ้วน คือภาวะที่สัดส่วนไขมันในร่างกายมากกว่ากล้ามเนื้อ สัตว์เลี้ยงหลายตัวมีน้ำหนักเกินที่ควรจะเป็น ซึ่งเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ทราบว่า ความอ้วน(น้ำหนักมากกว่าเกณฑ์20%) มีผลให้เกิดโรคร้ายอีกหลายโรค เช่น โรคหัวใจ โรคข้อและกระดูก โรคเบาหวาน โรคความดันโรหิตสูง โร