นัดหมาย ค้นหาแพทย์ ติดต่อเรา

การรักษาสุนัขและแมวเป็นโรคไต

สุนัข ,แมว ,โรคและการรักษา ,โรคที่พบบ่อยในสัตว์เลี้ยง 7 ตุลาคม 2565 34,188 ครั้ง

        เคยนึกสงสัยกันบ้างหรือเปล่าว่าสุนัขและแมวเป็นโรคไตเหมือนกับมนุษย์ได้หรือไม่?

คำตอบคือ ใช่ สัตว์เลี้ยงของเราสามารถก็เป็นโรคไตได้ เจ้าของจึงควรสังเกตสัตว์เลี้ยง เข้าใจโรค และแนวทางการรักษา

         ไตมีหน้าที่ขับของเสียต่างๆ ของร่างกายโดยการกรองของเสียออกจากเลือด   ขับทิ้งทางปัสสาวะและรักษาสมดุลของน้ำในร่างกาย ไตเป็นอวัยวะที่สำคัญและช่วยรักษาความสมดุลของน้ำในร่างกาย  ถึงแม้ไตเสียหายไปมาก แต่ก็ยังสามารถทำงานได้ดังนั้นกว่าที่ไตจะเริ่มแสดงความผิดปกติ ก็คือไตสูญเสียไป 75% หรือ 2ใน3 ของเนื้อไตแล้ว สัตว์จึงจะเริ่มแสดงอาการ หรือตรวจเลือดเจอว่าค่าไตขึ้น 

จากการตรวจเลือด

         ในประเทศสหรัฐอเมริกา สุนัขมากกว่า 20 % ที่อายุมากกว่า 5 ปี มีอาการของโรคไตวาย และพบว่าสุนัขและ แมวเป็นโรคไตจนถึงแก่ชีวิตสูงที่สุด มากกว่าสาเหตุการตายประเภทอื่น

ไตวายแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

 1. ไตวายเฉียบพลัน  จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้นกับร่างกาย
 • เสียเลือดมาก   
 • ช็อก        
 • เครียดจากการผ่าตัด   
 • ขาดน้ำอย่างรวดเร็ว  
 • ยา
 • ได้รับการกระทบกระเทือนต่างๆ เช่น จากอุบัติเหตุ    
 • ได้รับสารพิษต่างๆ ที่มีผลต่อไต

      2.  ไตวายเรื้อรัง  มักเกิดจากระบบอื่นๆ ที่ทำให้ไตเสียหายที่ละน้อยหรือเกิดขึ้นตามมาหลังจากภาวะไตวายเฉียบพลันที่ไม่ได้รับการรักษา รวมถึงอาหารที่ได้รับความผิดปกติต่อระบบภูมิคุ้มกัน

อาการ

         อาการของโรคไตจะไม่ปรากฏจนกระทั่ง 2ใน3 ของเนื้อเยื่อไตถูกทำลาย ของเสียที่ร่างกายควรจะขับทิ้งไปยังอยู่ในกระแสเลือดและสัตว์เลี้ยงจะมีอาการดังนี้

 • เบื่ออาหาร    
 • น้ำหนักลด    
 • ซึม 
 • ปัสสาวะบ่อย   หรือ ไม่ปัสสาวะ
 • ขนร่วง
 • อาเจียน    
 • ท้องเสีย    
 • เหงือกซีด      

         ค่าไตจากการตรวจเลือดสูงขึ้นอาการของสุนัขและแมวเป็นโรคไตอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือค่อยเป็นค่อยไปอย่างช้าๆก็ได้ และอาจเป็นผลสืบเนื่องที่เกิดจากโรคอื่นก็ได้

การวินิจฉัย

         สัตวแพทย์จะทำการตรวจร่างกายโดยทั่วไป ตรวจเลือด ตรวจปัสวะ และตรวจการทำงานของหัวใจ เพื่อทำให้ทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดการไตวาย ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำการรักษาและพยากรณ์โรคได้อย่างถูกต้อง

การรักษาและการจัดการ

 • ไตวายเรื้อรังเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ไตไม่สามารถกลับมาทำงานได้ปกติแต่สามารถช่วยทำให้สัตว์เลี้ยงมีชีวิตอยู่ได้นาน
 • ไตวายเฉียบพลันจะทำให้สัตว์เลี้ยงมีโอกาสเสียชีวิตสูงมาก แต่ถ้าหากทำการรักษาได้ทันท่วงที และสามารถควบคุมความรุนแรงของโรคได้ โอกาสที่จะหายและไตกลับมาทำงานปกติก็มีสูง

         การรักษาสุนัขและแมวเป็นโรคไต สัตว์เลี้ยงควรได้รับการรักษาดูแลอย่างใกล้ชิดจากสัตวแพทย์ ได้รับสารน้ำ ยาต่างๆ และอาหารที่เหมาะสม ซึ่งโรงพยาบาลของเรามีอาหารแมว อาหารหมาโรคไตเพื่อดูแลสัตว์ที่ป่วยโรคนี้โดยเฉพาะ

         อาจมีการตรวจเลือดเป็นระยะเพื่อประเมินการทำงานของไตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการดูแลพิเศษในเรื่องต่างๆไม่ให้สัตว์เลี้ยงทรมานจากโรคไตเมื่อสัตว์เลี้ยงอาการดีขึ้นจนสามารถกลับบ้านได้สัตว์เลี้ยงต้องการ การดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษโดยการแนะนำจากสัตวแพทย์   เช่น

 • หลีกเลี่ยงไม่ให้สัตว์เกิดความเครียด
 • จัดให้มีน้ำสะอาดกินตลอดเวลา
 • ดูแลเรื่องอาหารเป็นพิเศษ ควรให้อาหารแมวและอาหารหมาโรคไตเท่านั้น
 • จำกัดการออกกำลังกาย
 • พาไปพบสัตวแพทย์เมื่อถึงเวลานัด
 • รายงานสิ่งต่างๆให้สัตวแพทย์ทราบ

Powered by Froala Editor


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง สนใจบริการ อาบน้ำตัดขน ว่ายน้ำ สั่งซื้อสินค้าสัตว์เลี้ยงออนไลน์ สามารถสอบถามได้ที่


#ThonglorPetHospital

#ChooseTheBestForYourPets

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor